2008-03-26

 

Vad frågade de högstadieeleverna om? sidan 5


I dagarna påbörjas en utredning
Vill skapa ett ungdomens hus i Tranås

Förra veckan var nytillträdde förvaltningschefen för Kultur & Fritid, Jonas Karlsson, inbjuden till Grön Ungdom och miljöpartiet i Tranås för att diskutera ungdomsfrågor.
Mycket kom att handla om Sobelhuset, men även andra lösningar finns med i det nya konceptet.

– VID ANSTÄLLNINGSINTERVJUN i slutet av april förra året var en av de första saker jag blev informerad om att Tranås kommun saknar bra ungdomsgårdsverksamhet, berättade Jonas Karlsson.

– Den här sortens koncept fungerar erfarenhetsmässigt ganska bra. Det finns ungdom som inte passar in i Tranås rika föreningsliv och det är dessa vi måste fånga upp i en sorts öppen ungdomsverksamhet.
– Sobelhuset ligger i en spännande lokal. Den här sortens koncept fungerar erfarenhetsmässigt ofta bra runt om i landet, i Tranås är emellertid många tveksamma.
– Sobelhuset finns, frågan är vad kommunen ska satsa på i framtiden. Vi har nu uppdraget att arbeta fram förslag inför 2009. Vad det än blir måste det få en bred förankring, där vi även pratar med ungdomarna. Vi ska också titta på olika koncept på andra orter, sade förvaltningschefen.

I DAGARNA PÅBÖRJAR Kultur- och ungdomssekreteraren Claes Sjökvist en utredning i frågan. Den utredningen ska vara klar att tas upp på Kultur- och Fritidsnämndens möte i juni. Utredningen kommer att ske i nära dialog med både socialförvaltningschef och BU. Alla är mycket angelägna om att hitta en lösning. Polisen och skolvärdarna kommer också att få möjlighet att delta och i slutändan även alltså ungdomarna.
Jonas Karlsson ser det som viktigt att tydliga inriktningsbeslut om hur man ska satsa är tagna innan ungdomarna kommer in, annars är det lätt att förväntningar skapas som inte kan förverkligas och därmed en känsla av svek.

SOBEL IDAG ÄR en sorts hybrid mellan förening och kommunal verksamhet menade Kew Nordqvist.
Jonas Karlsson sade att öppen verksamhet måste bedrivas professionellt.
– Kommunen måste således, oberoende av vem som driver verksamheten, vara beredd på att den här sortens verksamhet kostar pengar.
När det gäller Sobel så har det aldrig funnits något riktigt stöd från kommunen och det har varit ryckigt, speciellt ifråga om ekonomin, menade en deltagare.
En annan påpekade att många ledare inte orkar i längden eftersom de inte vet om de får stanna kvar.
Så länge kommunen inte tagit något beslut om fortsättning eller avveckling så ska ekonomiska medel tillföras för fortsatt drift ansåg Kew Nordqvist.


– DET ÄR VIKTIGT att politikerna får reda på vilken verksamhet som bedrivs och kommer att bedrivas på Sobel. Det måste således fram att verksamheten är bra trots ett tidigare dåligt rykte, sade Annica Nordqvist.
– Den här verksamheten är också förebyggande och sparar stora pengar i ett senare skede och vi måste värna dem som ännu inte är med, sade Kew Nordqvist.

Förra veckan var nytillträdde förvaltningschefen för Kultur & Fritid, Jonas Karlsson, inbjuden till Grön Ungdom och miljöpartiet i Tranås för att diskutera ungdomsfrågor. Foto: Bevan Berthelsen.

En attitydundersökningom just Sobelhusets verksamhet har nyss genomförts av Matilda Fransson, Anna Axfors och Jon Hörnell-Wiberg. Det är sextio högstadieelever vid Junkaremålsskolan som fått svara på följande fyra frågor:

1. Vet du vad Sobel är och vad man kan göra där? 12 visste inte.

2. Brukar du vara på Sobel?
5 brukar var där (delta i dansgrupp eller för att polarna är där) 10 brukade vara där (samma som ovan)

3. Tycker du att det vore bra om det fanns ett ställe till?
35 av 48 svarade ja och 5 nej

4. Vad tycker du att man skulle kunna göra på en idealgård?
Bara vara, vet ej, det ska vara för alla åldrar, studsmatta, soffor, biljard, bordtennis, replokaler, ha kul, spela spel.


En attitydundersökning om Sobelhusets verksamhet har nyss genomförts. Matilda Fransson och Anna Axfors var med och frågade ut sextio högstadieelever vid Junkaremålsskolan som fått svara på fyra frågor.

Bevan Berthelsen

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com