2008-04-16

 

När minnet sviker

Vid Tranås Godmansförenings årsmöte förra veckan berättade demenssjuksköterskan
Birgitta Nilsson om de olika demenssjukdomar som finns och om den hjälp som finns. Här tackas hon av föreningens ordförande Per-Olof Olsson efter den entimmeslånga informativa genomgången. Foto: Bevan Berthelsen

Vid Tranås Godmansförenings årsmöte förra veckan berättade demenssjuksköterskan
Birgitta Nilsson om de olika demenssjukdomar som finns.
När minnet sviker måste många skaffa en god man som bland annat hjälper dem med
ekonomin och bevakar deras rätt.

BIRGITTA NILSSON är sedan sex år tillbaka demensansvarig sjuksköterska på Östanå och hon
Berättade:
– Anhöriga vill ofta veta vad vi har att erbjuda. Vi har till exempel dagverksamhet för
demenssjuka på Östanå mellan klockan 09 till 14.30. Dit kommer också demenssjuka från
kommunens landsbygd.
– Det här är en sorts avlastningsstation för anhöriga som vårdar den sjuke hemma – kanske
vill vederbörande ha semester en vecka och då kan vi ställa upp. Frukost och middag serveras
också. Det finns ett 70-tal intagna på institution, men också de som bor hemma.
– Det finns idag en kvarts miljon demenssjuka i Sverige och en miljon är berörda om man räknar in till exempel deras anhöriga. Alzheimers är den största sjukdomsgruppen.

BIRGITTA NILSSON berättade ganska ingående var skadorna sitter i hjärnan för de olika demenssjukdomarna och hur detta påverkar den sjuke.
Syn och hörsel påverkas och man förstår inte vad man ser och hör. Närminnet försvinner medan gamla hågkomster finns kvar. Mörka mattor och golv kan för den sjuke uppfattas som stora hål som man inte törs passera. Den sjuke glömmer spisplattorna på och minns inte var man lagt olika saker. När dörrklockan eller telefonen ringer vet man inte vad det är för oväsen.
– Man ska inte säga emot eftersom den sjuke då kan känna sig kränkt. Det gäller att lirka lite och vara diplomatisk och kanske hålla med i viss mån, sade Birgitta Nilsson.

MISSTÄNKER MAN demenssjukdom ska man söka till Vårdcentralen eller direkt till Nässjö. Vid utredningen kan då framkomma att symptomen kan bero på annan sjukdom än demens och kan då behandlas relativt snabbt.
Ett minnestest kan göras hemma i bostaden och Birgitta Nilsson gav många exempel på de olika frågor som ställs till patienten under själva minnestesten. Med en demensdiagnos som utgångspunkt kan sedan olika medicinsk behandling sättas in. Idag finns en del bromsmediciner.
Personal i demensteamet har till exempel utbildats i rörelsemassage, som visat sig ha en mycket positiv verkan för den sjuke. Att få komma ut i naturen på promenader är också positivt. Bra kost har också en positiv inverkan. Stress kan påverka hjärnan negativt.

DET FINNS SÅLEDES hjälp att få i olika vård- och boendeformer. Dagverksamhet, korttidsboende för avlastning av anhöriga, insatser av hemtjänst och distriktssköterska. Målet är att behandla och planera så att den hjälpbehövande kan bo kvar hemma. Går inte detta planeras tillsammans med anhöriga någon annan boendeform, vanligen gruppboende.

Vid Tranås Godmanförenings årsmöte omvaldes Per-Olof Olsson till ordförande. Omval blev det också för Göran Svenningsson och Leif Nordell. Nyval för Klaus Ristl, Conny Gustavsson och Per-Olof Anderzon. Kvar i styrelsen är också Birgit Lövmo och Yvonne Lindell.
Föreningen har under det gångna året bland annat genomfört en rad informationsträffar inom hemtjänsten i såväl Tranås som Sommen. Föreningen har sextio medlemmar.

Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com