2008-09-17

 

Stort intresse för samtalskväll om framtidens äldreboende

Panelen bestod av Mona Pettersson, Sören Carp, Per-Eric Samuelsson,
Lars-Göran Quist, Åsa Skoglund och Mats Antonsson. Foto: Ann-Christin Antonsson

Cirka 100 personer hade samlats (08-09-16)när socialdemokraterna tillsammans med ABF hade bjudit in allmänheten till ett öppet samtal om äldreboendet i framtiden. Detta hade gjorts på initiativ av seniorutskottet och samtalet ägde rum i Folkets Park

BO FAHLSTRÖM (s) hälsade alla välkomna och presenterade kvällens
panel som bestod av tjänstemän och politiker som skulle berätta om
äldreboendet i dag och i framtiden.
Inbjuden gäst denna kväll var också Nils Gustavsson, före detta
ordförande i socialnämnden i Eksjö.
- Hur ser det ut i dag i Tranås vad det gäller äldreboende? Vad är
det för regler som gäller och hur vill vi ha det i framtiden?
Ja, det är frågor vi hoppas vi ska få en del svar på här i dag, sa
Fahlström och lämnade över ordet till Lars-Göran Quist, socialchef.
- Socialnämnden är den nämd som ansvarar för att vi alla ska ha
någonstans att bo. Och vad det gäller särskilt boende, ett vårdboende
där det finns personal dygnet runt, så ska alla som söker detta ha
rätt att få en plats inom tre månader. Kan vi inte leva upp till
detta kan det utfärdas böter.
Per-Eric Samuelsson, äldreomsorgschef, berättar att i dag bor 219
personer i kommunen i särskilt boende på Östanå, Lövstagården,
Beckhemmet, Ågränden och på Uvaberg. Av dessa personer är 72
demensboende.
- Och här har vi satsat en hel del.
Det finns även två korttidsavdelningar för rehabilitering och
växelvård som även ibland kan fungera som en väntplats till en plats
på särskilt boende..
- I Tranås finns också ett utbud av seniorboende något som
efterfrågas i hela landet. Det gäller att hitta ett trygghet mellan
det gamla hemmet och ett särskilt boende. Ett boende som är
funktionellt, handikappsanpassat, där hemtjänstgrupper finns i
närheten och det finns närhet till samhällsservice.
Samuelsson säger att Tranås jämfört med resten av landet har gjort en
lite större satsning på hemtjänst så att de äldre kan bo kvar längre
i hemmet. Detta medför att man har lite färre platser i särskilt
boende. 400 hushåll i kommunen är i dag knutna till hemtjänsten.

ÅSA SKOGLUND, biståndshandläggare som även hon finns med i panelen
denna kväll berättar att socialtjänstlagen sätter ramar vad det
gäller bistånd men att det sedan är upp till varje kommun.
- Är man i behov av insats kontaktar man biståndshandläggaren som
även har uppsökande verksamhet. Man utreder då vilket behov det finns
vad det gäller hemtjänst, larm, korttidsvistele, växelvård,
matdistribution, särskilt boende med mera.
Handläggaren besöker ofta den som söker bistånd och utreder
bakgrund, bostad och vilken hjälp de har från anhöriga. Sedan kommer
man överens om vad personen behöver hjälp med.


 SÖREN CARP, vd för AB Tranåsbostäder informerar om att man har
seniorboende på tre olika ställen varav Berget är det största.
- Vi försöker att prioritera de äldre som vill flytta in på seniorboende. Sedan är det tillgången som avgör hur fort man får en
plats.

- I dag är marknaden i balans tillsammans med privata aktörer.
Han säger att Tranåsbostäder försöker göra att de äldre ska bo kvar i
sina lägenheter genom att göra lägenheterna anpassade. Med till
exempel hiss, större badrum och bredare dörrar. Just nu pågår en sådan satsning i lägenheterna på Ydrevägen.Att bygga nytt är alldeles för dyrt.

NILS GUSTAVSSON från Eksjö fick också ordet och han berättar att i
Eksjö finns det i dag 185 platser för särskilt boende. Här är det 112
personer som står i kö. Det planeras att byggas 40 nya platser inom
en snar framtid i gamla kasernområdet.
Något han ser som ett framtida problem är en allt större grupp med
äldre med alkoholproblem.
- Tyvärr verkar det här vara en grupp som ökar. Och här behöver vi en
beredskap för.

OLAVI LAAKSONEN tog upp den förskräckliga färdtjänsten och krävde ett
svar.
Svaret blev:
- Det här är inte en socialpolitisk fråga.
Det blev istället en utläggning om prövning om rätten till färdtjänst.
Klagomål på själva färdtjänsten skall göras till utföraren.
Först 2010 kommer det att ställas större krav på kollektivtrafik,
till exempel bussar som alla kan åka med.
- Återigen det här är ingen socialpolitisk fråga.

ÄLDREOMSORGSPLANEN för Tranås kommun sträcker sig bara detta året ut.
Den skulle reviderats men detta har ännu inte blivit gjort.
En skriflig fråga lästes upp under avslutningen av kvällen:
- Varför får man genom Montico enbart handla mat på ett av stadens
varuhus?
Svaret blev att det inte hade med äldreboendet att göra.

Ann-Christin Antonsson
Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com