2008-04-02

 

Yngre styrelse i Frinnaryds Samhällsförening

Styrelsen i Frinnaryds Samhällsförening har föryngrats under senare år. I övre raden från vänster: Stefan Orre, Martin Agrer, Lars Martinsson och Ulrika Hjalmarsson.
Undre raden: Birgitta Kellner, Christine Golander, Anna Efraimsson, Eva Johansson och Lars Engdahl. Foto: Bevan Berthelsen

I söndags (08-03-30) höll Frinnaryds Samhällsförening årsmöte på Magnus Café och föreningsstyrelsen föryngrades ytterligare.
Lars Engdahl kvarstår som ordförande liksom kassören Stefan Orre och sekreteraren Eva Johansson.

Av verksamhetsberättelsen framgår bland annat att samhällsföreningen investerat pengar i skolans yttre samt i centrum.
En arbetslördag under våren engagerade ett 60-tal frinnarydsbor och ett 30-tal ställde upp på höstens arbetslördag.

HUNDRATUSEN KRONOR har klippningen skötseln av kommunens gräsmattor inbringat. Av pengarna har riktiga löner betalats ut till 13 ungdomar, som på så sätt haft sommarjobb i denna verksamhet. Många frinnarydsbor har engagerat sig i denna verksamhet, bland annat som arbetsledare.
Frinnaryds Bygdegård har fått pengar av samhällsföreningen för att rusta upp och måla inomhus och investera i en ny varmvattenberedare.
Tillsammans med Frinnaryds idrottsförening har man också iordningställt elljusspåret med hjälp av pengar från Naturvårdsverket.

Föreningens hemsida www.frinnaryd.com har utvecklats mycket bra. Antalet besökare har fortsatt att öka under året och ligger nu på omkring femtusen i månaden. Efter ett inslag i Radio Jönköping under försommaren var besökarantalet uppe i 7000. Över femtio procent är regelbundet återkommande besökare som tar del av de över 300 tidningsartiklar och 500 färgfoton som finns i frinnarydsportalen.

NEDLÄGGNINGEN AV FÖRSKOLAN diskuterades livligt under själva årsmötet. En arbetsgrupp tillsattes för att försöka förhindra att detta sker.
Valborgsmässofirandet sker vartannat år i Sunhult och vartannat år i Frinnaryd. Nu är det Frinnaryd som gäller och en programkommitté med folk från flera föreningar planerar nu själva festligheterna.

Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com