2008-04-02

 

Åke Ufo hedersmedlem i Livsfilosoferna

 

Vid Livsfilosofernas årsmöte i söndags utsågs Åke Ufo Gustafsson till hedersmedlem. Här flankerad av två nya styrelseledamöter Tony Andersson och Ellen Lander. Foto: Bevan Berthelsen

Livsfilosoferna i Tranås höll årsmöte i söndags (08-03-30). Till ny ordförande efter Ann-Charlotte Isaksson valdes Helen Storm.
Nya i styrelsen är Tony Andersson som vice ordf., Ellen Lander och Ann Fransson. I styrelsen ingår också Lars Nilsson, Lennart Larm, Åke Ufo Gustafsson och Pia Daun.
Föreningen hade vid årsskiftet 94 medlemmar.
Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningen haft många intressanta föreläsare under året i olika ämnen samt andliga demonstrationer.
Utflykter och en veckoslutskurs i healing för nybörjare har också genomförts.
Åke Ufo Gustafsson utsågs vid årsmötet till hedersmedlem i föreningen. Styrelsen fick också uppdraget att försöka skaffa fram en fast föreningslokal till föreningens breddade verksamhet.

Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com