2008-12-17

 

Bara ett 25-tal kom när polisen svarade på trygghetsfrågor

Åke Linnér, Bertil Fång och Peter Brinkhammar svarade i två timmar på trygghetsfrågor i torsdags. Foto: Bevan Berthelsen.

 

I torsdags kväll förra veckan arrangerades, i Folkets Park, ett välannonserat möte om tryggheten i Tranås. Närpolischef Åke Linnér och Peter Brinkhammar, yttre befäl för hela Höglandet svarade på frågor tillsammans med chefen för Räddningstjänsten Bertil Fång.

BARA ETT 25-TAL personer kom till tvåtimmarsmötet som handlade om tryggheten och polisens närvaro i Tranås. Kan det bero på att folk inte vågar gå ut ensamma när det är mörkt?
Åke Linnér jobbade nio år i Tranås för åtta år sedan och han tyckte det var bra att så här direkt kunna ge svar på frågorna.
– Regeringen är noga med att tala om vad vi ska göra med tilldelade pengar. Sedan är det Rikspolisstyrelsen som gör själva fördelningen och på det lokala planet, det vill säga Höglandet, ska jag försöka dela upp den delen, sade Åke Linnér och fortsatte.
– Vi arbetar där vi tror att vi gör mest nytta utifrån underrättelser och tips. I Eksjö har vi bemannat dygnet runt. I Tranås och Nässjö har vi områdespoliser som bland annat sysslar med brottsutredningar. De har som huvudinriktning att agera mer självständigt, lägga upp sin egen planering och sina egna arbetstider i det område de är verksamma. Det är vanliga poliser som ska vara i sin hemkommun.

BERTIL FÅNG, nytillträdd chef för Räddningstjänsten, berättade att han jobbade i det nya ”Blåljushuset” där man har gemensam reception med polisen.
-Räddningstjänsten är dock en helt kommunal verksamhet. Räddningstjänsten har en anspänningstid på 90 sekunder från larm tills vi lämnar lokalen. Vi har också två bemannade dygnsambulanser.
-Vi har också Brottsförebyggande Rådet, som vi nu försöker att stärka upp framöver och där jobbar vi brett med brottsförebyggande åtgärder i kommunen, sade Fång.

EN ÅHÖRARE MENADE att förr hade vi många poliser i Tranås, men vill man se en polis idag så ska man gå på en intressant ishockeymatch.
– Man ska inte hänga upp sig på hur många som är stationerade på samma ort. I området Tranås Aneby ska finnas sex poliser, men de jobbar i skift så de är inte i tjänst samtidigt, svarade Linnér.

Här tog det fart ordentligt och flera kom med frågor och påståenden att förr hade vi 19 poliser stationerade på dåvarande polisstationen på Missionsgatan. Det skapar irritation att det inte finns polisbemanning dygnet runt i Tranås.
Åke Linnér svarade att det ställs idag betydligt större krav på poliserna och deras utredningar, som till exempel att bemöta brottsoffren och stödja dem. Vi måste hålla många förhör och sätta in tyngden i första delen av brottsutredningarna och själva dokumentationen då.
– Det ger mer än att gå och visa upp oss och på det viset skapa en trygghetskänsla hos folk.

VID EN ANMÄLAN om brott blev beskedet att ”vi har bara en polisbil på hela Höglandet”.
Linnér svarade att det kan bero på att endast en polisbil var ledig just då.
– Vi frihetsberövar fler idag än tidigare, men samtidigt ökar brottsligheten. Vi lägger också mycket tid på att bistå med annat. Migrationsverket begär exempelvis att vi ska bistå dem och där kan vi inte vägra eftersom det är vår skyldighet att göra det. Den tid vi lägger på handräckning, som transport av psyksjuka till läkare, tar givetvis sin beskärda del av vår tid och resurser.

På frågan varför Räddningstjänsten ska bevaka buslivet på Ågatan svarade Bertil Fång:
– Vi ska inte bevaka utan bara informera oss. Vi har inget mandat att ingripa. Däremot kan vi som vilken privatperson som helst ingripa för att förhindra allvarligt brott.
– Vi kan ju också lugna ner och skrämma iväg en del genom att slå på blåljusen då och då.

DÅ NI BYGGDE Blåljushuset så byggdes ingen arrestlokal. Hade det gjorts så hade man sluppit köra alla arresterade till Eksjö.
Peter Brinkhammar svarade att polisen gärna ville ha det, men fick avslag från högre ort. Peter redogjorde också för hur resurserna fördelas på höglandet. Det kan hända att en polisbil inte räcker till vid en insats och vi måste då skicka två besättningar och då blir det brist på en annan ort.

Tranås är populärt bland buset eftersom man sällan ser någon polis där. Folk blir påkörda på gångbanor av cyklister och mopeder. Tre ungdomar på samma moped for fram och ingen polis i sikte. Knarket flödar.
– Ungdomarna köper hem en massa skit på Internet, som dessvärre inte är narkotikaklassat. När vi sedan skickar in deras urin- och blodprov till Kriminaltekniska laboratoriet så missar de dessa preparat eftersom de inte finns med i kontrollschemat. De kan därför inte fällas för narkotikabrott. Det som sticker ut mest i Tranås är inbrott i butiker och inbrott i fordon, sade Linnér.

CHRISTER OHLSSON från Sommen begärde ordet och propagerade för ”Grannsamverkan” även i Tranås.
– Det gäller att vara uppmärksam och hjälpa varandra för att på det sättet förebygga och förhindra brott.
Åke Linnér höll med och uppmuntrade tranåsborna att komma igång med grannsamverkan. Information och starthjälp får man genom polisen.

Allteftersom kvällen gick så kom det att handla om prioriteringar. Ringer man om ett pågående brott så tar det ibland lång tid innan någon polisbil kan sättas in.
I stället kanske man bedömer att en brottsutredning kan utföras under kommande dag.
En av de få unga deltagarna kom in på att äldre ogärna vågar sig ut när det är mörkt. I dag är också många ungdomar lika rädda och måste ta en taxi för att komma hem om det är sent en kväll. Det är således fel på hela tryggheten.
Åke Linnér berättade därför att polisen ska träffa kommunledningen och Brottsförebyggande rådet för att lägga upp en handlingsplan med punktinsatser på rätt sorts brott och den otrygghet som folk känner i Tranås. Vi kommer också att göra en extra insats i Tranås tidigt under våren och om möjligt då får man se mer poliser på stan.
Arrangörer var Socialdemokraterna och ABF i Tranås.

Bevan Berthelsen

 

 

 


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com