2008-05-28

AB Tranås Energi visade upp verksamheten

Öppet Hus i dubbel upplaga

Niklas Johansson, VD hos Tranås Energi, framför ångturbingeneratorn som döptes till Konrad och som producerar 1,8 MW/h eller nio tusen megawattimmar per år.
En av maskinisterna på Tranåskvarns elverk, när förra seklet var ungt, hette Konrad Karlsson. Foto: Bevan Berthelsen.

Länsfiskekonsulent Anton Halldén från Länsstyrelsen vid den nya laxtrappan, med elektronisk fiskräknare, som har byggts vid Tranåskvarnsfallet. Den senaste veckan har 66 fiskar vandrat upp och 27 ner.

I lördags höll Tranås Energi öppet hus på två av sina anläggningar i stan, Värmeverket i kvarteret Vakten och Smedjeholmen vid fallet i Tranåskvarn. Många passade på att besöka båda platserna i det fina vädret.

PÅ SMEDJEHOLMEN spelade elever från Sommenbygdens Folkhögskola, det bjöds på invigningscider och fika med jättestora vetebullar. Det fanns fiskdamm för barnen och fordon och utrustning visades upp. En tipspromenad fick också besökarna att använda apostlahästarna ytterligare.
Själva höjdpunkten var själva invigningen av den nya bron mellan Smedjeholmen och Norra Storgatan där VD: n Niklas Johansson klippte bandet och berättade om orsaken till nybygget. Han berörde bland annat utvecklingen av miljövänlig energi- och elproduktion. Företaget har till exempel två vattenkraftverk – ett i Olstorp och ett i Forsnäs, som producerar ”hemkörd” miljövänlig grön el.

LÄNSFISKEKONSULENT Anton Halldén från Länsstyrelsen redogjorde sedan för Tranås Energis omfattande arbeten för att underlätta fiskens fortplantningsvägar, där även Lions stöttat med pengar från Hamnfestivalerna.
En ny laxtrappa, med en elektronisk fiskräknare har byggts vid Tranåskvarnsfallet och den senaste veckan har 66 fiskar vandrat upp och 27 ner. Själva räknaren har så många sensorer att man kan urskilja fiskarnas silhuett och se om det är en ädelfisk eller en vanlig som passerar. Varje bild databandas så att de i efterhand kan granskas av en expert på de här fisksilhuetterna.
– Det hela började med att folk kunde observera stor öring på åsträckan mellan Tranåskvarn och Väveribron i början på 1990-talet. Man satte då igång ett återskapande av de naturliga förutsättningarna för öringen så att den nu är tillbaka. Den försvann redan i samband med industrialiseringen för över hundra år sedan på den här åsträckan, berättade Halldén för Tranås-Posten.
– Dom här åtgärderna kommer att påverka hela den biologiska mångfalden i Svartån hela vägen från sjön Sommen upp till Stalpets vattenfall i Aneby. Fallhöjden där utgör dock ett naturligt hinder för fiskens vandringar uppströms.
– Nästa steg i den här utvecklingen kanske blir förhandlingar med markägarna så att man kan åstadkommen en liten höjning av vattenytan i Säbysjön för att minska utbredningen av vass, sade Halldén.

 

VÄRMEVERKET, eller idag kraftvärmeverket, ordnade guidade visningar var 20: e minut, bjöd på varmkorv och festis och barnen bjöds på gratis ponnyridning med Tranås Ridklubb.
Drifttekniker Per Johansson och Niklas Johansson, nytillträdd VD, tog med TP: s utsände på en extravisning. Niklas tillträdde chefstjänsten den första april förra året efter att ha jobbat som ekonomichef på Tranås Energi ett antal år.
Fjärrvärme började produceras i Tranås redan för fyrtio år sedan vid Junkaremålen och året efter, 1969, togs ett definitivt beslut i stadsfullmäktige om en utbyggnad av fjärrvärme. 27 ledamöter röstade ja och 12 röstade nej. Vilka må vara osagt.

1978 BYGGDE man en oljeeldad hetvattencentral i kvarteret Norra Vakten med två 25 MW oljeeldade pannor. Det intressanta då var att de av beredskapsskäl förbereddes för att kunna eldas med träbränsle i kristid. Fyra år senare installerades en fliseldad panna på 18 MW för att minska oljeberoendet.
Sedan rullade det på med ytterligare effektiviseringar och det nya kraftvärmeverket kunde tas i bruk hösten 2002. Ångpannan är på tio MW och eldas i huvudsak med spån och bark samt restprodukter från sågverksindustrin.
– Vi har nu en helt klimatneutral uppvärmning i fjärrvärmenätet med 100 procent förnybart bränsle. Det är 98 procent träflis och 2 procent rapsolja. Den senare använder vi som spetsbränsle ifall det skulle bli onormalt kallt några dygn, berättade Niklas Johansson.
Här produceras även ”grön el” som matas ut på elnätet. Ångan går genom en mottrycksturbin som driver en elgenerator och efter detta arbete går ångan vidare och försörjer fjärrvärmenätet med hetvatten. Det är därför tekniken kallas kraftvärme.
Ångturbingeneratorn döptes till Konrad och producerar 1,8 MW/h eller nio tusen megawattimmar per år.
En av maskinisterna på Tranåskvarns elverk, när förra seklet var ungt, hette Konrad Karlsson och jag undrade om han fått ge namn åt denna vettiga produktionsenhet?
– Nej, det beror på att när ångturbingeneratorn togs i drift för första gången, den 12 november 2002 så tog vi den dagens namnsdagsbarn som är Konrad, sade drifttekniker Per Johansson.

Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com