2008-08-06

 

35 år sedan sista rälsbussen avgick från Frinnaryd

Sista rälsbussen från Frinnaryd har här anlänt till Tranås i juni 1973. Några hade cykeln med sig och fick trampa tillbaka.

 

Frinnaryds station 1973.

I juni 1973 avgick den sista rälsbussen från Frinnaryd till Tranås. Året efter rev SJ upp plattformen på Frinnaryds station för att aldrig mer behöva återuppta persontrafiken till och från Frinnaryd.

EN HEL DEL SORGSNA frinnarydsbor följde med på den här sista resan. Bland annat Mauritz Bergquist och hans far, som drev snickerifabrik i Frinnaryd. Fadern Eide tog flera färgfoton vilka idag är starkt orangefärgade och på väg att bli helt förstörda.
Efter överföring till digital form och en hel del knåpande i datorn tycker jag att de trots allt kan presenteras och bevaras till eftervärlden.
Järnvägssträckan Sommen – Aneby började trafikeras den 23 november 1874. I det då nybyggda stationshuset arbetade många ”järnvägare” och inräknat deras familjer bestod de av närmare femtio personer. Tätorten Frinnaryds samlade befolkning hade i början av 1875 ökat till över hundra personer. Begreppet Frinnaryds stationssamhälle var ett faktum och tätorten växte i mycket rask takt.

UNDER 1990-TALET byggdes en ny järnvägsviadukt och hela centrumområdet blev ett lyft för Frinnaryd. Området anpassades för ett framtida tågstopp med perrong vid det nya torget. Bland annat Frinnaryds Samhällsförening och lokala politiker kämpade hårt för att ett tågstopp skulle bli verklighet.
År 2003 fanns pengar avsatta till de beräknade kostnaderna på närmare fem miljoner, inklusive tillfartsvägar, där även Banverket ställde upp och tog sin beskärda del.
Eftersom finansieringen var klar andades alla optimism. Enda kruxet var att Länstrafiken hade det slutliga avgörandet.
Det blev tummen ner och de avsatta pengarna försvann till andra projekt.

 

Stinsen Sven-Erik Pettersson välkomnar de sista passagerarna från Frinnaryd.

En järnvägshistorisk sista resa från Frinnaryd.

I DAG HAR VI EN liknande situation i Sommens samhälle. Krösatågen har Tranås som slutstation men måste sedan fortsätta till Sommens tätort för att kunna vända. Några passagerare får dock inte följa med eftersom det där saknas en perrong för av-och påstigande.
Det borde väl vara en enkel beslutsprocedur att snabbt ordna detta, men engagemang och politisk vilja tycks saknas?


Bevan BerthelsenMassor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com