2008-10-29

 

130-årig syförening har genom åren skänkt bort en miljon kronor

Syföreningens åtta aktiva damer i köket förbereder fika och bröd för hundra besökare. FOTO: Bevan Berthelsen

 

Sånggruppen Vi Kan under ledning av Kerstin Alsing sjöng först några uppskattade sånger.

I lördags kväll var det dags för den årliga höstauktionen i Hallingstorps kapell. Över hundra besökare hade bänkat sig i kyrksalen och spänningen och förväntan var stor bland syföreningens nio medlemmar. Skulle man under kvällen, efter 130 års auktioner, passera det magiska en miljon kronor?

DET LYCKADES! Efter förra årets välbesökta syföreningsauktion kom man upp till 965 000 kronor totalt för de gångna 129 åren.
Lördagskvällens resultat blev 44 500 kronor vilket innebär att man passerade miljonstrecket med en god marginal på niotusen.

Sånggruppen Vi Kan under ledning av Kerstin Alsing sjöng först några uppskattade sånger. Därefter berättade kvällens auktionsutropare Magnus Andersson lite om de svenska syföreningarnas historia.
– Det är en rörelse utanför själva samhället, men med kvinnor som tagit ett eget ansvar för samhället, bevarat sömnadens kultur och sömnadskunnigheten. I dag hinner de flesta inte att ta vara på den kraft och gemenskap som ligger i syföreningsrörelsen.
– När jag är ute på andra auktioner brukar jag sporra besökarna att försöka nå upp till de stora summor som nås i Hallingstorp, sade han.

MAGNUS ANDERSSON tjänstgör nu som präst i Vislanda pastorat söder om Alvesta. Förr tjänstgjorde han i Säby Församling och därefter under 15 år som sjukhuspräst i Eksjö.
Ryggestorps syförening bildades 1878 och består i dag av nio aktiva. Initiativtagare var Johannes Johansson från Lyckan i Uddesbo. Ordförande har alltid varit en man. Förr var prästen en självskriven sådan, men efterhand hade prästerna svårt att hinna med att visa sig på syföreningsmötena så att andra män fick överta ordförandeposten. I dag är Ingvar Jacobsson ordförande.
– För tolv år sedan ringde grannen och ville ha mig som styrelseledamot. Sedan blev jag ordförande, berättar Ingvar.
– Vid den första auktionen 1878 fick syföreningen in 125 kronor och 93 öre vilket var ett mycket stort belopp på den tiden. Under många år gick överskottet till den yttre missionen i fjärran länder. Även på hemmaplan delade man ut medel ända fram till 1930-talet. I början fick fattiga en julgåva på två kronor. Sedan blev det fem kronor och slutligen låg julgåvorna på tio kronor. I dag är gåvomottagarna Svenska Kyrkan, Stadsmissionen, kvinnoföreningen Helga och liknande.

Ordföranden i Ryggestorps syförening Ingvar Jacobsson syr inte själv. Däremot binder han vackra dörrkransar och gravprydnader.

 

Kvällens auktionsutropare Magnus Andersson tjänstgör nu som präst i Vislanda pastorat söder om Alvesta. Förr tjänstgjorde han i Säby Församling och därefter under 15 år som sjukhuspräst i Eksjö.

Karin Johannesson sålde lotter i det fullsatta kapellet.

ANNIKA WAHLSTRÖM har varit kassör sedan 1984 och berättar att de första femtio åren fick Ryggestorps syförening in 21 000 kronor. De följande femtio blev det 140 000 och därefter, fram till lördagens auktion, har man närmat sig miljonen.
– Om jag inte hade gått med 1970 så hade jag aldrig fått träffa alla de här fina människorna. Syföreningen är ekumenisk så man kan tillhöra vilken kyrka som helst, säger Annika.

HALLINGSTORPS KAPELL byggdes 1907 och är sedan några år tillbaka K-märkt. Det används två gånger om året. Dels för en sommargudstjänst i Svenska Kyrkans regi och dels för syföreningens årliga höstauktion. Det var Eskil och Hanna Gustavsson som skänkte marken. I dag har släkten köpt tillbaka mark och byggnad och Svea Andersson förvaltar nu byggnadsminnet.

Bevan Berthelsen


Hallingstorps kapell byggdes 1907 och är sedan några år tillbaka K-märkt. Det används bara två gånger om året.


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com