2008-06-25

Prima dricksvatten till jul

– Nyheten är en inducering av sjövatten och återskapandet av en naturlig infiltrationsprocess, i och med att vi oxiderar bort järn och mangan, säger driftschefen Fredrik Wolf. Foto: Bevan Berthelsen

I en stor cirkel har man borrat 44 hål som i genomsnitt är 45 meter djupa. Ur dessa ska man pumpa upp och syresätta vattnet och sedan föra det tillbaka till grannbrunnen.

På udden Scoutvik bortanför Seglarvik byggs nu Tranås nya vattentäkt. Efter att i ungefär femtio år ha druckit ytvatten från sjön Sommen får nu tranåsborna ett naturligt infiltrerat grundvatten av hög kvalitet och jämn temperatur från den här grusåsen.

EN SÅ KALLAD förstudie om var någonstans den nya vattentäkten skulle ligga har pågått i tio år.
Att det blev här beror delvis på att den gamla råvattenledningen till vattenverket i Fröafall då kunde användas.
I en stor cirkel har man borrat 44 hål som i genomsnitt är 45 meter djupa. Ur dessa ska man pumpa upp och syresätta vattnet och sedan föra det tillbaka till grannbrunnen. Det här sker med ett pumpprogram indelat i jämna och udda borrhål och samtidigt i olika zoner i den stora cirkeln med de 44 brunnshålen.
I mitten finns tre stora borrhål där man sedan pumpar upp det infiltrerade vattnet för vidare distribution via den gamla ledningen till vattenverket i Fröafall. Den gamla lågvattenreservoaren där är ungefär hundra år gammal och i gott skick.

TEKNIKEN MED syresättningen via de 44 djupbrunnarna är att få bort järn och mangan så att när dricksvattnet infiltrerats fram till distributionspumparna, i mitten av cirkeln, är halten så låg av järn och mangan att det inte sker en igensättning på sikt i vattentäkten.
– Nyheten är en inducering av sjövatten och återskapandet av en naturlig infiltrationsprocess, i och med att vi oxiderar bort järn och mangan, säger driftschefen Fredrik Wolf.

– I jämförelse med det tidigare ytvattnet så blir det en jämnare temperatur på dricksvattnet året om. Bakteriologiskt kan man säga att vi får ett stabilare och bättre vatten eftersom eventuella bakterier inte kan överleva i det nya kalla vattnet, som får en temperatur av sex till åtta grader.

– I den här nya vattentäkten tar vi in fem procent naturligt grundvatten uppifrån höjderna häromkring. Resterande 95 procent är sjövatten som vi inducerar i grusåsen för den här naturliga reningsprocessen, säger Fredrik Wolf.
Den nya vattentäkten är väl tilltagen för framtida behov. Det blir också leverans av dricksvatten till Sommens samhälle, Boxholm och på sikt även till Gripenberg.
Spolade jag toaletten? Ja, det frågar sig tranåsbor ibland när de tvättat händerna och tittar ned i toakröken och ser färgen på innehållet. Ungefär som svagt kaffeblask.
Det här problemet beror på humusfärg i vattnet – ett slags jordfärg kan man säga. Den här missfärgningen är helt ofarlig och beror oftast på nederbördsmängden. Ju mer regn och smältvatten, ju mer humusfärgat blir ytvattnet i sjön.
I över femtio år har nu tranåsborna druckit ytvatten från sjön Sommen och dessförinnan tog man dricksvattnet från sjön Illern, som med tiden inte räckte till.

FÖRR TOGS DRICKSVATTEN till centrala Tranås från Oxavallapumpen, som fanns vid Skinnmojet. Den vattentäkten hade dock för höga halter av järn och mangan.

– Driftsättningen av den nya vattentäkten i Scoutvik sker i slutet av september och det är viktigt för oss att konsumenterna är medvetna om att det kan uppstå kvalitetsmässiga driftsstörningar under inkörningsperioden, säger Fredrik Wolf till Tranås-Posten.

Det här kan bli årets julklapp till tranåsborna. I december finns sannolikt prima dricksvatten i kranarna – gott, klart och kallt, tror undertecknad.

Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com