2008-04-09

 

Ewonne Winblad berättade om Margaretaskolan och de nedtystade skandalerna

 

Författaraftonen (08-04-02) i Stadsbiblioteket förra veckan gästades av tevejournalisten Ewonne Winblad, som ägnat fyra år åt att skriva en bok om Margaretaskolornas skapare Hanna Lindmark. Bland de över 100 åhörarna var inslaget kvinnor 95 procent!

BOKEN ”Frälst, Förmögen, Förskingrad” ger en ingående och engagerande historik om Hannas geniala affärsidé att skapa hushållsskolor med festvåning och servering av hög kvalité med den svenska medelklassen som kundunderlag.
Hanna Lindmark var ett fattigbarn, som såldes på auktion varje år till lägsta bud. Hon hade själv arbetat ihop sin förmögenhet och dog stenrik 81 år gammal. Men hur kunde detta stora solventa företag bara försvinna efter hennes död?

EWONNES MAN, utrikeskorrespondenten Lennart Winblad, som hjälpt till med källforskningen till boken, fanns också med vid Tranåsbesöket.
– Vi träffades faktiskt första gången på vår arbetsplats, berättade han för Tranås-Posten. Det var i samband med en fotbollsmatch med TV-laget där Ewonne var linjedomare.
Hanna Lindmark dog 1941. När hennes testamente öppnades gick allt till fyra missionssällskap, som fick överta en respekterad och mycket lönsam affärsrörelse. Efter femton år tog framgången slut och Margaretaskolan gick under i tysthet.
– Jag beslöt att utforska Hanna Lindmarks väg från fattigflicka till företagsledare, berättade Ewonne Winblad. Vad var det för dunkla hemligheter som min svärmor inte ville berätta om?
– När jag steg för steg följde Hanna Lindmark kom jag slutligen till ett kassaskåp på Missionsförbundets arkiv som stått låst i fyrtio år och med nyckeln försvunnen. Då låssmeden öppnade hittade jag dokumenten som visade vad som orsakade Margaretaskolans undergång.
– De avslöjade en skandal som tystades ner, ett bedrägeri som hållits hemligt och en förhoppning om välgörenhet i Guds namn som aldrig infriats.

GUNNAR TÖRNQVIST anställdes 1950 som direktörsassistent och utsågs 1955 till verkställande direktör. Utöver förskingringsskandalen framkom även att han var homosexuell. Törnqvist var gift men förde ett dubbelliv med erotiska möten med unga pojkar, men hans val av umgänge blev alltmer besvärande.
Föreståndarinnorna på Margaretaskolan hade inte tyckt att de kunde ha invändningar mot att han bjöd unga pojkar från Triangelförbundet, KFUM: s idrottsavdelning, att äta middagar tillsammans med honom och sedan sova över i gästrummen. De skötsamma pojkarna ersattes efterhand av andra mer ovårdade typer som till exempel kraftigt berusade flottister.
Homosexuallagen var avskaffad tjugo år tidigare men inom de kristna kyrkorna betraktades detta beteende fortfarande som en stor synd. Homosexavslöjandet var således etter värre än de ekonomiska oegentligheterna.


TRANÅSBON GÖSTA STERNE var starkt engagerad i Svenska Baptistsamfundet och invaldes som styrelseledamot i Margaretaskolan 1959. Styrelseledamöterna trodde att det var ett välskött och stabilt företag.
Från sin tid som disponent i familjeföretaget Sterne & Söner hade han en gedigen erfarenhet som företagsledare och han var respekterad både inom missionen och i näringslivet.
Gösta Sterne var på intet sätt inblandad i de ekonomiska oegentligheterna, men ansåg att skandalerna skulle hemlighållas. Det blev således ingen polisanmälan och ingen rättssak av det hela.
Alla dokumenten om skandalerna låstes således in i det gamla kassaskåpet i mer än 40 år och blev offentliga först i samband med Ewonne Winblads bok, som kom ut den 11 september förra året – ett numera världskänt katastrofdatum!
Utöver dessa engagemang var Gösta Sterne bland annat stadsfullmäktiges ordförande i Tranås och Folkpartiets riksdagsman fån länet. I riksdagshuset gick han under smeknamnet ”Sterne i Tranås”.
Gösta Sterne omkom i en trafikolycka på motorvägen genom Jönköping den 1 februari 1971.

LENNART WINBLAD berättade vid tranåsbesöket att åren 1941 till 1943 drog rörelsen fortfarande in pengar, men sedan vände det. Man började skatteplanera och bildade olika bolag som sköttes av ett stärbhus. Det hela sköttes av en och samma person som kunde skriva under alla olika handlingar.
– Varmvatteninstallationerna i Margaretaskolorna gjordes på löpande räkning och utgifterna översteg inkomsterna.
– Varje Margaretaskola var en enskild firma och hade sin egen bokföring. Dom här dokumenten finns nu förvarade i Riksarkivet. I dessa handlingar finns också allt om själva förskingringen så att vem som helt kan läsa om det idag.

DET FINNS ETT talesätt att ”det var bättre förr”. Men efter att ha läst denna mycket avslöjande och engagerande bok har jag svårt att hålla med. Hanna Lindmark hade en sorts speciell fingertoppskänsla när hon byggde upp sitt affärsimperium och i sina stora fastighetsaffärer.
Det var svårt att lägga boken ifrån sig för andra göromål och läsandet fortsatte till sista bladet. Rekommenderas.


Bevan Berthelsen

Författaraftonen i Stadsbiblioteket förra veckan gästades av tevejournalisten Ewonne Winblad, som ägnat fyra år åt att skriva en bok om Margaretaskolornas skapare Hanna Lindmark. Ewonnes man utrikeskorrespondenten Lennart Winblad, som hjälpt till med källforskningen till boken, fanns också med vid Tranåsbesöket. Foto: Bevan Berthelsen.

Tranåsbon Gösta Sterne var starkt engagerad i Svenska Baptistsamfundet och invaldes som styrelseledamot i Margaretaskolan 1959. Styrelseledamöterna trodde att det var ett välskött och stabilt företag.

Boken rekommenderas

Tranåsbon Birgitta Westberg växte upp på Margaretaskolan i Helsingborg. Hennes mor Ebba Flärdh var anställd där och Birgitta vistades där från tre års ålder tills hon blev 21 år då hon flyttade därifrån för studier.
Hon minns särskilt middagarna som alltid bestod av fyra rätter och ordningen och kvalitén, som var karaktäristiskt för alla Margaretaskolorna.

 


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com