2008-01-16

 

De upplagda stenblocken – nu ute på Internet

 

Bo Westling tar här ut det exakta läget för ett stenblock med en satellitstyrd GPS-koordinator. Foto: Bevan Berthelsen

Inlandsisen på Nordkalotten kvarlämnade stora flyttblock. Kan de ha blivit flyttade igen - av människor? Många egendomliga omständigheter pekar på att åtskilliga av våra flyttblock nog inte ligger på sina ursprungliga platser.

I ÖVER TJUGO ÅR har tranåsbon Bo Westling forskat i Sverige och runt om i världen, från Spetsbergen till Australien. Det här har givit honom en gedigen kunskap om upplagda stenblock. Han har gjort många säregna iakttagelser då det gäller blockens gemensamma uppläggningssystem och lägen: det matematiskt uträknade konstellationerna, det gyllene snittet som finns i avstånden mellan blocken, fornborgarnas troliga ursprung och andra märkliga markeringar, som dessa upplagda stenblock utgör.

JOHANNA CARLSTRÖM, 16 år är äldsta barnbarnet till Bo Westling. Hon har nu byggt upp en proffsig hemsida www.bowestling.se där Bo nu kan redovisa en del av sin forskning, framförallt från området kring sjön Sommen.
– Hemsidan är tänkt att vara en information till fortsatta upptäckter, som kan ge kunskap om forntida folk, något som inte tidigare varit känt i vår tid, säger Bo Westling.
Frågan är om de så kallade flyttblocken är nedlagda av inlandsisen eller upplagda av människor?
Bo Westling är av den senare åsikten och har nu ägnat över 20 år åt att bevisa sin tes. Att de uppallade stenblocken skulle ha lagts ut på rätt platser av inlandsisen faller på sin egen orimlighet. Inlandsisen hade inget matematiskt sinne och kände inte heller till ”det gyllene snittet”.
– Det finns på många håll i världen stenblock, som är upplagda på samma sätt som i Norden bland annat i Australien och i Afrika. Här har ingen inlandsis förekommit. Uppläggningarna är utförda av ursprungsbefolkningen, aboriginerna respektive afrikanerna, säger Bo Westling.

Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com