2008-08-27

 

Tomgångskörning – ett olönsamt miljöbrott

Håkan Björnholm jobbar med miljö- och kvalitetsfrågor på Aneby Buss AB. Han menar att ekonomi förstår sig alla på och det är ett bra argument för att få till en ändring till det bättre. Foto: Bevan Berthelsen

 

Bussar och lastbilar står ofta med motorn igång på tomgång i fem och upp till tio minuter. Trots att det ofta är förbud mot tomgångskörning överstigande en minut i många tätorter.
Tomgångskörning sitter kvar i förarnas huvud och det sker av gammal vana.

ENSKILDA MILJÖINSPEKTÖRER ute i höglandskommunerna och länsstyrelsens miljöenhet i Jönköping är väl medvetna om problemet att så få rättar sig efter förbuden mot tomgångskörning. Några rättsliga efterräkningar för överträdelser är sällsynt.
En modern buss idag ger heller ingen värme vintertid genom att låta motorn gå på tomgång. Däremot finns det stora pengar att spara genom att minska på tomgångskörning och utbilda chaufförerna i ekokörning.
Tranås-Postens utsände har pratat med Håkan Björnholm, som ansvarar för miljö- och kvalitetsfrågor på Aneby Buss AB. Han menar att ekonomi förstår sig alla på och det är ett bra argument för att få till en ändring.
Håkan var förskollärare och tog busskort 2003 för att kunna köra extra och efter ett tag bytte han yrke. Aneby kommun hade kontakt med Miljöstrategen i Jönköping och han var där på en informationsträff om miljödiplomering enligt Göteborgsmodellen.
Ägarna till Aneby Buss AB, Anders Gustafsson och Nils Gustavsson, tog därefter ett snack med chaufförerna om att tomgångskörning inte var tillåtet och Håkan började som miljöansvarig att skriva dokumenten om företagets miljöarbete. 2006 genomgick han en fördjupande miljöutbildning i Jönköping.
– Den här åtgärden gäller främst för att minska utsläppen av koldioxid och miljöfarliga ämnen, men det visade sig också att man kunde spara drivmedel och därmed pengar på det här sättet, berättar Håkan. Vi har nu hela tiden sedan 2005 haft kontroll på hur mycket bussarna förbrukar.
– I november 2006 gick 20 av våra chaufförer en utbildning i ECO-körning och som ytterligare ett led installerades i våras bränslemätare i sex av våra stora bussar.
– När jag jämför våren 2007 med våren i år så har bränsleförbrukningen minskat med femtusen liter diesel, det vill säga ungefär femtio tusen kronor. Det här visar klart att ju billigare man kan köra ju mindre miljöskadliga utsläpp blir det och det är ju här de ekonomiska argumenten tar skruv.
– Med dom här bränslemätarna kan man läsa ut hur mycket bussen går på tomgång i timmar och minuter under ett körpass. Man kan också se hur mycket tomgång, överstigande fyra minuter, bussen haft. Varje chaufför har ett eget ID-kort som sätts i mätaren före körning.

– För de olika beräkningarna har vi ett speciellt datorprogram där vi för varje buss kan visa siffror, staplar och diagram på tomgångskörning och övrig körtid.


– För de olika beräkningarna har vi ett speciellt datorprogram där vi för varje buss kan visa siffror, staplar och diagram på tomgångskörning och övrig körtid. Två av våra åttacylindriga bussar drar mellan 4 till 4,5 liter i timmen på tomgång. De andra sexcylindriga drar mellan 2,5 till 3 liter i timmen på tomgång.
– I somras när en av våra stora bussar var utomlands, utan våra egna chaufförer, hade den gått på tomgång under sju timmar av den sammanlagda tiden på 57 timmar. Det blir 400 kronor minus helt i onödan och onödiga miljöförstörande utsläpp, berättar Håkan Björnholm.

DRIVMEDELSFÖRBRUKNINGEN och tomgångskörning för de olika bussarna skrivs ut och hänger på en anslagstavla så att de olika chaufförerna hela tiden kan kolla och följa utvecklingen. Här kan man tydligt se att de är ganska duktiga på att stänga av motorn när bussen står stilla.

Att minska bränsleåtgången med tio procent är ett realistiskt mål om förarna utbildas i sparsam körning och att förbrukningen sedan följs upp fortlöpande.

Men det finns flera tunga skäl att köra sparsamt:
• Lägre däckskostnader
• Mindre slitage på fordonen och därmed lägre kostnader för service och underhåll
• Bättre arbetsmiljö till följd av minskad stress för chaufförerna.
• Lägre utsläpp av koldioxid
• Lägre utsläpp av farliga ämnen som påverkar hälsa och miljö.


FÖR STORA ÅKERIER är utbildning i sparsam eco-körning och ett systematiskt uppföljningsarbete på väg att bli ett sätt att stärka Konkurrenskraften. Det är något som Håkan Björnholm hos Aneby Buss AB kan skriva under på.
Men även privatbilister i vanliga personbilar kan spara flera hundra spänn i månaden på att lära sig ecokörning samtidigt som man aktivt gör något för att skona vår miljö.

Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com