2007-06-07

 

Varannan damernas hos miljöpartiet i Aneby

I den nya styrelsen för miljöpartiet i Aneby ingår Douglas Gustafsson, Camilla Gripe Marszalek, Birgitta Säll och Staffan Grönte.

Miljöpartiet i Aneby har hållit årsmöte och har nu uppnått målet ”varannan damernas” med femtio procent kvinnor i styrelsen.


Till ny styrelse valdes Birgitta Säll ordförande, Staffan Grönte kassör och tillika
gruppledare, Douglas Gustafsson sekreterare och kontaktman mot riksorgasnisationen samt Camilla Gripe Marszalek ledamot.
Partiet fördubblade sig vid senaste valet och har nu två mandat i Aneby kommunfullmäktige.

Miljöpris till badplats
Årsmötet beslutade att årligen dela ut ett miljöpris till kommunens mest välstädade och trevliga badplats (med närområde). Pengarna, femtusen kronor, ska användas för att göra vinnande badplats än mer attraktiv, och kan kanske tjäna som en sporre till att människor som besöker badplatserna, ser till att hålla rent och snyggt.

Text och foto: Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com