2007-03-21

 

Mera rikspolitik behövs i Tranås

Miljöpartiets riksdagsledamot Esabelle Reshdouni fick motta ett litet, litet paket av Kew Nordqvist. Det innehöll en liten, liten bok med titeln ”Dumma politiker”.

 

Den svenska rikspolitiken är väldigt storstadsfixerad sade miljöpartiets riksdagsledamot Esabelle Reshdouni när hon i torsdags (07-03-15) besökte Tranås.
Hon sitter i Kulturutskottet och arbetar också med jämställdhetsfrågor. Partiet har idag 19 riksdagsledamöter där många är nya.

Miljöpartiet har ingen egen riksdagsplats från Jönköpings län och därför har Esabelle Reshdouni utsetts till kontaktpolitiker för länet. Hon är uppvuxen i Malmö men har de senaste 18 åren bott i Botkyrka.
Under tranåsvisiten förra veckan besökte hon bland annat Kvinnojouren och på kvällen gästade hon miljöpartiets årsmöte i Sobelhuset.

Rikspolitik på lokal nivå
– Tanken med mitt besök här är också att vi ska kunna arbeta tillsammans och föra ut vår egen rikspolitik på lokal nivå.
– Rikspolitiken i Sverige är väldigt storstadsfixerad och det gäller de flesta partier. Inom miljöpartiet vill vi till exempel införa lokala kulturfonder så att inte alla pengar hamnar i storstäderna.
– Efter valet har miljöpartiet också hamnat i en sorts mediaskugga – det är ingen som bryr sig om vad vi tycker, sade Esabelle Reshdouni.

Oroande nedrustning
Under diskussionen med partivännerna i Tranås kom också den oroande nedrustningen inom olika områden upp.
– Den jämställdhetsplan om jämställda löner, som vi snickrade ihop före valet, har nu alliansen dragit tillbaka.
– Alliansen tar nu också betalt för museibesök och där har vi en helt motsatt uppfattning.
– Den borgerliga regeringen har också tydligt tillkännagivet att man inte tänker låta försöket med lokala styrelser med elevmajoritet i gymnasieskolor få fortsätta efter det att den nuvarande försöksperioden går ut den 30 juni. Här anser vi att delaktighet är det bästa sättet att förbättra resultaten.
– Utförsäljningen av statliga bolag, där vi bara accepterar en liten del. Utförsäljningen av Vin & Sprit motsätter vi oss helt, sade Esabelle Reshdouni.

Ta också eget ansvar
Det blev mycket engagemang och diskussion. En del var oroliga för att den momssänkning på böcker, som miljöpartiet tidigare lyckades genomföra, skulle slopas av alliansen. Än så länge finns inga tecken i den riktningen.
Matilda Fransson från Grön Ungdom i Tranås menade att det pratas mycket om att politikerna ska ta sitt miljöansvar. Här tyckte hon att folk själva ska ta ett eget miljöansvar och där sker ju en långsam utveckling i den riktningen.

Politikeransvar
I Tranås har en miljöinspektör slutat och tjänsten ska inte återbesättas, så nog behövs det lite mer politikeransvar, inflikade Kew Nordqvist.
Efter själva årsmötesförhandlingarna består miljöpartiets styrelse av följande: Kew Nordqvist, ordförande; Annika Söderstedt, sekreterare och Per-Åke Göransson som kassör. Revisorer är Lars-Anders Johansson och Sofia Ydrefors-Gärskog.
Årsmötet beslutade också att skicka en delegat samt en Grön ungdom till mp-kongressen i Norrköping.


Text och foto: Bevan Berthelsen

 


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com