2007-03-28

 

Skytteföreningen – pigg 125-åring i Frinnaryd

Efter årsmötesförhandlingarna består styrelsen i Frinnaryds Skytteförening av följande fr.v.: Göran Nogenmyr, Anders Berg, Elin Johansson, Gizela Ericson, Bosse Strandesjö och Evert Hult.

Frinnaryds Skytteförening är den äldsta i socknen med sina ungefär 125 år på nacken. Trots åldern finns det idag många ungdomar med och två invaldes i styrelsen förra veckan.

Föreningen bildades på 1880-talet och hette då Frinnaryds Skarpskytteförening. En protokollsbok fanns från den tiden men den är utlånad till någon hembygdsforskare.
Däremot kunde Tranås-Postens utsände ta del av en kassabok från 1930-talet, som hittades i det gamla garveriet på Åbrovägen, i vilken det bland annat framgick att medlemsavgiften på den tiden var en krona.

Extratåg från Tranås
Evert Hult, som nu är inne på sitt 43: e år som sekreterare berättar att föreningen förr var mycket livaktig.
– Var och varannan frinnarydsbo var medlem på den tiden och många samlades regelbundet på föreningens skjutbana i Stockabäck på andra sidan Svartån för att övningsskjuta och tävla.
– Utöver skjutbanan hade man också en stor utomhusdansbana, som var så populär att extratåg ibland fick sättas in från Tranås för alla danslystna som skulle hit.

Föryngrad styrelse
Efter årsmötesförhandlingarna består styrelsen nu av Anders Berg, ordförande; Evert Hult, sekreterare; Bosse Strandesjö, kassör; Göran Nogenmyr, Elin Johansson och Gizela Ericson.
Elin och Gizela samt Emma Strandesjö och Andreas Strandesjö fick motta prisplaketter för skickligt skjutande och Anders Berg mottog sin andra inteckning i föreningens vandringspris.
– Verksamheten är mest koncentrerad till sommarhalvåret då vi är på vår skjutbana på onsdagskvällarna. Vad vi saknar idag är en lokal där vi kan anordna luftgevärsskytte för bland annat våra ungdomar, säger Evert Hult.


Text och foto: Bevan Berthelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com