2007-10-17

 

Energimässan i Tranås om hur man sparar pengar

 

Mikael Starby och Gustaw Larsson informerade om de nya reglerna för sotning. På TP: s fråga om de kunde det gamla sotarspråket ”knoparmoj”, svarade Gustaw att det används till viss del även idag:
– Vi har just nu varit och lankat!
Vilket betyder: druckit kaffe.

Både under lördagen och söndagen besökte många årets energimässa i Tranås Utbildningscentrum i Sommenforum. Här fanns bland annat ett 20-tal utställare samt kommunala energirådgivare på plats.

Det handlade om att vara energieffektiv och att ta till sig det senaste inom energibesparingstekniken för att själv slippa så billigt undan som möjligt. All energi kommer nämligen att kosta skjortan framöver.

Vart tar strömmen vägen?
Peter Karlsson är förste forskningsingenjör vid Linköpings Universitets avdelning för energisystem och han undervisar också på Tranås Utbildningscentrum.
Peter samlade många åhörare vid sina fyra föreläsningar – kanske för att det handlade om att privatpersoner kan spara mycket pengar genom att vara energieffektiva. Temat var bland annat ”Vart tar strömmen vägen efter debiteringsmätaren”?
Han har gjort 360 olika energianalyser och kommit fram till att det finns en besparingspotential på 20 procent. 50 procent av energin köper vi utomlands!

Negativ miljöpåverkan
All energianvändning påverkar miljön negativt och det gäller då att ta vara på och spara på resurserna, fortsatte Peter Karlsson.
– Många vaknade till redan på 1970-talet vid oljekrisen. Då var det inte så mycket snack om miljön utan det handlade mer om beredskap och att komma bort från oljeberoendet.

Bara intresserade av att tjäna pengar
– Våra egna elproducenter är bara intresserade av att tjäna pengar och försöker exportera den el vi producerar i Sverige. Resultatet blir att elpriserna stiger och vi tvingas importera dyr energi.
– Samhällsekonomiskt borde det inte finnas en enda värmepump inom Tranås tätort. Istället bör all uppvärmning ske genom fjärrvärme. Däremot är värmepumpar och liknande bra lösningar där man inte kan bygga ut fjärrvärmedistrubitionen.
– Pellets är då också ett alternativ förutsatt att brännaren är riktigt intrimmad, vilket inte alltid är fallet. Solvärme är också ett alternativ förutsatt att man har en modern anläggning. Det ska således inte koppas in på ett gammalt värmesystem.

Pengar att hämta på belysningen
Åhörarna fick en ordentlig genomgång i energiberäkning och energibesparing.
Det finns till exempel mycket pengar att spara på belysningen genom att byta ut vanliga glödlampor mot moderna energisnåla lågenergilampor och andra nya belysningskällor. Men här gäller det att se upp och välja rätt eftersom det finns en hel del med för kort livslängd ute på marknaden.

Text och foto: Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com


 Peter Karlsson, förste forskningsingenjör vid Linköpings Universitets avdelning för energisystem, samlade många åhörare vid sina fyra föreläsningar – kanske för att det handlade om att privatpersoner kan spara mycket pengar genom att vara energieffektiva.