2007-07-11

 

SVARTÅN STIGER:
Frinnaryd i fokus för medieintresset

Militär terrängbil är nu enda sättet att nå avloppsreningsverket i Frinnaryd.

Frinnarydsvy före regnet (Privatfoto)

Samma område i dag (Privatfoto)


Här nedan fem foton som inte var ned i pappersupplagan:

Mia Wiklander och Birgitta Dufva Johansson tycker båda att det är synd om dem som drabbas av översvämningarna. Båda har sina hus i närheten av Svartån men har ännu några meter till godo.

Per Hermanrud från TV4 intervjuar här räddningschefen Tommy Gustafsson i det direktlänkade inslaget i 19-nyheterna.

Joacim Adamsson, militär insatschef på plats och insatsledaren Eric Brose från Ing 2 i Eksjö ansvarade för hjälparbetet i Frinnaryd.

Stora betongringar transporterades ut med grävmaskin och placerades så att de omslöt brunnarna och hindrade åvattnet att tränga in den vägen.

Hemvärnsmännen Joakim Karlsson och Andreas Bergåse i den ledningscentral som inrättats i FIF-stugan vid idrottsplatsen i Frinnaryd.


 

Så här stort medieintresse för Frinnaryd har det inte varit sedan 1969 då projektet Fimpa med Frinnarydsatte orten på kartan, säger en del frinnarydsbor.

I dag är Frinnaryd åter i fokus beroende på att Svartån stiger för varje dag. I tisdags direktsände TV2-nyheterna från den översvämmade grillplatsen vid Svartån och i onsdags skickade TV4 ner en parabolbil från Stockholm för ett direktinslag i 19-nyheterna. Under torsdagen blev det nya teveinslag. Räddningschefen Tommy Gustafsson har setts i rutan varje dag och har det jäktigt värre.

Militär har satts in
Under torsdagen kallades även militär personal in för att stoppa problemet med att orenat kloakvatten bräddar ut i Svartån från reningsverket i Frinnaryd.
Det var Joacim Adamsson, militär insatschef på plats och insatsledaren Eric Brose från Ing 2 i Eksjö som tillsammans med hemvärnsfolk vallade in avloppsreningsverket.
Mellan grillplatsen och Åbron finns emellertid fyra avloppsbrunnar och för att förhindra att vatten tränger ner i dessa och går in bakvägen i reningsverket vidtogs åtgärder för att förhindra detta. Stora betongringar transporterades ut med grävmaskin och placerades så att de omslöt brunnarna och hindrade åvattnet att tränga in den vägen.
Under söndagen och måndagen föll 30 mm regn och man fick förstärka invallningen vid avloppsreningsverket samtidigt som pumparna går dygnet runt.
Sju man från hemvärnet arbetar nu i skift dygnet runt och man har inrättat en ledningscentral i FIF-stugan vid idrottsplatsen.
Svartån stiger nu med ca 5 cm per dygn och detta kommer att fortsätta trots att solen sken under tisdagen. Det blir en sorts eftersläpning innan de senaste regnmängderna når fram till Svartån.

Text och foto: Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com