2007-07-04

 

Stambanan vid Frinnaryd nu reparerad

Rastplatsen med grillstugan och tillhörande rekreationsområden i Frinnaryd står under vatten. Svartån stiger hela tiden och mer regn började falla i går tisdag.

 

Den nyreparerade banvallen med dubbelspår är nu öppnad för trafik i båda riktningarna, men med reducerad hastighet. Stora mängder av sten och makadam har gått åt under det intensiva reparationsarbetet. Angränsande åkermark fick användas och en stor materialdepå inrättades vid Frinnaryds station.

Den gamla vägtrumman har ersatts med dubblerade trummor nedströms om banvallen.

En hel del efterarbeten återstår och Brinkabäckens utflöde från banvallen ner till Svartån rensas nu, breddas och fördjupas.

Avloppsreningsverket i Frinnaryd står under vatten och orenat kloakvatten bräddar över och ut i Svartån.

Under tisdagsdygnet förra veckan föll det 105 mm regn i Frinnaryd. Största skadorna inträffade på stambanan en km norr om Frinnaryd.

Brinkabäckens flöde spolade där bort banvallen och järnvägsrälsen för båda spåren hängde metervis fritt i luften. All tågtrafik hann stoppas i tid och en större olycka kunde förhindras.
Ett omfattande reparationsarbete sattes igång och redan på torsdagseftermiddagen kunde järnvägstrafiken öppnas igen på ett av spåren med starkt reducerad hastighet.
För ett par dar sedan kunde även det andra spåret tas i bruk men fortfarande med reducerad fart över den nyreparerade banvallen.
En hel del efterarbeten återstår och Brinkabäckens utflöde från banvallen ner till Svartån rensas nu, breddas och fördjupas.

Kloakvattnet går ut orenat
Avloppsreningsverket i Frinnaryd står under vatten och orenat kloakvatten bräddar över och ut i Svartån. Många är oroliga att föroreningar och bakterier ska nå Tranås. Det stora vattenflödet i Svartån gör dock att utspädningen blir maximal och Säbysjöns vattenmagasin ligger som en buffert.
Det finns väl heller ingen som känner för att bada i den brungråa vätskan som nu karaktärsisterar flödet i Svartån.

Grillplatsens bord flöt iväg
Rastplatsen med grillstugan i Frinnaryd står under vatten. Svartån stiger hela tiden och mer regn började falla i går tisdag förmiddag och fortsatte hela dagen. Vid Tranås-Postens pressläggning på tisdagskvällen hade det kommit 20 mm i Frinnaryd och mer väntas under natten. Prognoser pekar också på att torsdagen ska ge rikligt med regn i området.
Bland annat ett stort fikabord med bänkar spolades iväg en bit nedströms men några sommartorpare från Stockholm ordnade en roddbåt och vadarbyxor i måndags och lyckades bogsera tillbaka allt.

Höjdklack söder om Tranås
Vid vattenfallet i Stalpet släpper man ut överskottet så att tätorten Aneby inte drabbas av översvämningar, men nedströms är det för hög nivå hela vägen fram till Tranås.
Det här beror på en höjdklack söder om Tranås som dämmer upp. Man har tidigare sprängt bort en del berg för att underlätta utflödet vid sådana här stora vattenmängder.
Dagens problem med översvämningarna mellan Aneby och Tranås kan lösas med ytterligare bortsprängning av berg vid höjdklacken söder om Tranås.

Text och foto: Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com