2007-01-31

 

SKOLMEDICIN och ALTERNATIVMEDICIN FÖRENAS I NYTT PROJEKT

I söndags bildades en helt ny organisation inom området medicin och alternativmedicin, som får sitt säte i Tranås, av Pekka Nylund, Per-Arne Öckerman och Simen Kristiansen.

 

I söndags (07-01-28) bildades en helt ny organisation inom området medicin och alternativmedicin, som får sitt säte i Tranås.
Initiativtagare är professor och överläkare Per-Arne Öckerman och Simen Kristiansen, som sedan tidigare driver ALBAS Utbildning AB ute på Rås gård.
I den nya organisationen ingår också Pekka Nylund med tio år i branschen. Han ska framförallt arbeta med kvalitésäkringen inom den nya utbildningen. Denna ska ge kunniga och examinerade terapeuter inom professor Öckermans banbrytande verksamhet inom antioxidantbehandlingen av så kallade fria radikaler.

Tranås-Postens utsände fick, när det hela var klart, i söndags en lång pratstund med professor Öckerman, som betraktas som en nestor inom alternativmedicinen. Han är professor/överläkare i klinisk kemi i Lund, emeritus 1998.
Öckerman har ca 400 vetenskapliga arbeten bakom sig. Posterpresentationer vid vetenskapliga kongresser i bland annat biokemi, klinisk kemi, kirurgi, näringslära m.m. Han har gjort en doktorsavhandling om glykogenoser. Fungerat som ordförande i Svensk förening för klinisk kemi. Har varit handledare och examinator för ett 50-tal doktorander inom klinisk kemi, pediatrik, kirurgi och internmedicin.

Professor Öckerman har tidigare, 1967, upptäckt och beskrivit en sällsynt, ärftlig sjukdom hos barn, mannosidos, och han har utvecklat olika analysmetoder angående förändringar i omsättningen av vissa sockerämnen. Han var också den förste som beskrev sambandet mellan ofullständig nedbrytning av essentiella fettsyror och premenstruella spänningar.
Per-Arne Öckerman har ett speciellt intresse för fria radikaler, en sorts trasiga molekyler, och de skador som de kan vålla. Inom denna forskningsgren har han utvecklat flera egna analysmetoder och det är detta och själva behandlingen med speciella doser antioxidanter som den nya utbildningen ska inriktas på. De antioxidanter som säljs i hälsokosthandeln är för svaga för att ge en terapeutisk effekt. Det behövs ett bredare spektrum menar Öckerman.
Hans senaste utgivna bok heter: "Den nya medicinen.”

Fria radikaler
– Vid de flesta sjukdomar finns ett överskott av fria radikaler och man gjorde tidigare flera studier utan resultat och det hela hamnade i ett visst vanrykte. För 18 år sedan började jag därför forska i detta och hur man mäter skador orsakade av fria radikaler, berättar professor Öckerman för TP.
– Felet var att man aldrig analyserat om patienten behöver antioxidanter och det behövs också många antioxidanttester.
– Vid den senaste medicinska riksstämman i Göteborg den 30 november satte jag igång en diskussion om detta och den slutsats, som jag kommit fram till, att antioxidanter är bra.
Det här kommer att ta mycket lång tid och jag vill inte vänta i 10 till 20 år till.

Vi ska höja kvalitén
Alternativmedicin kallas idag komplementär medicin. Det här nämnda begreppet integrativ medicin betyder att man kombinerar alternativa och skolmedicinska behandlingsmetoder. Det innebär också att man inte bara behandlar ett organ eller ett symptom utan involverar hela människan.
– Som jag sa kan jag inte vänta i 10-20 år på att det svenska etablissemanget ska komma ikapp. Det är därför jag slagit mig ihop med Simen Kristiansen och Pekka Nylund.
– Det är långt till min läkarpraktik i Göteborg och jag kan inte ta emot alla. Det här utbildningssamarbetet innebär att behandlingarna kan spridas till flera orter.
– Vi ska nu utbilda människor, med rätt bakgrund, i hur man analyserar och hur man behandlar med rätt kombination av antioxidanter. Varenda en ska examineras av mig personligen och ambitionen är att höja kvalitén inom integrativ medicin, det vill säga allt som inte görs på de vanliga sjukhusen.
-I begreppet ”rätt bakgrund” kan till exempel vara en sjuksköterska, som då får genomgå en individuell läskurs och en praktisk kurs i själva analysarbetet, eftersom hon/han redan tidigare har rätt basutbildning och sjuksköterskeexamen. Vederbörande ska också årligen lämna in en rapport om sin verksamhet och själva legitimationen gäller för begränsad tid.
– Skolmedicinen forskar idag om antioxidanter som vi har tillgång till. Tillsammans med mina egna erfarenheter och kontrollerade studier ger detta ett mycket bra arbetsmaterial. Det är alltså dags att göra mer och sprida kunskapen, säger professor Öckerman.

– Som jag sa kan jag inte vänta i 10-20 år på att det svenska etablissemanget ska komma ikapp. Det är därför jag slagit mig ihop med Simen Kristiansen och Pekka Nylund, sade professor emeritus Per-Arne Öckerman.

Gula fläcken-sjukan
Gula fläcken-sjukan, eller makuladegeneration, som den heter är en vanlig orsak till stark synnedsättning och blindhet hos medelålders och särskilt bland äldre människor. Man anser att ungefär en halv miljon svenskar lider av sjukdomen. Många har också förstadier till denna sjukdom. Närmare 30 000 nya fall diagnostiseras varje år.
Professor Öckerman har själv gjort kontrollerade studier på fyrtio sådana patienter. Inom skolmedicinen får de oftast beskedet ”Vi kan ingenting göra”. Flera har blivit bättre med kraftig och rätt avpassad antioxidantbehandling och kan fortfarande läsa sin tidning.

Förändringar kommer sällan uppifrån
I speciellt Sverige har det alltid funnits en konflikt mellan skolmedicinen och den alternativa/komplementära medicinen.
WHO har uppmanat länderna att även verka inom den komplementära medicinen, men Sverige spjärnar emot. För närvarande har en rik amerikan donerat 43 miljoner kronor till inrättandet av en svensk professur i ämnet och det gick ju inte att tacka nej till.
– Vi får se och hoppas att den utvecklas väl, säger Per-Arne Öckerman och avrundar vårt samtal med följande tänkvärda ord:
– Förändringar i samhället kommer sällan uppifrån eftersom byråkraterna och höjdarna spjärnar emot. Men politikerna ger ofta efter för påtryckningar från folket. I dag vill ungefär 75 procent av svenskarna ha komplementär medicin.

Arbetsoförmågan kan minskas
Simen Kristansen menar att denna nya utbildning och spridningen av professor Öckermans forskning och behandlingsmetoder kommer att bli banbrytande.
– Det här kommer sannolikt på sikt att minska arbetsoförmågan hos många. Det finns också mycket spekulativt i branschen och här går vi in och städar upp och höjer kvalitén. Vi kommer att utbilda en elit.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com