2007-02-28

 

Ordning och reda är A och O för gode män

 

Överförmyndare i Tranås, Ulf Clasén, berättade att just nu har man 240 god man och förvaltaruppdrag, som sköts av 90 olika personer. Här ses han med förbundsjuristen Eva von Schéele på Sveriges Kommuner och Landsting som gav en ordentlig genomgång om vad som gäller för uppdragen som god man och förvaltare.

I förra veckan samlades ett fyrtiotal gode män och förvaltare i Tranås till en flera timmar lång föreläsning med tillfälle till många knepiga frågor.
Det var förbundsjuristen Eva von Schéele på Sveriges Kommuner och Landsting som gav en ordentlig genomgång om vad som gäller för dessa båda uppdrag.

Överförmyndaren i Tranås, Ulf Clasén, berättade att just nu har man 240 god man och förvaltaruppdrag, som sköts av 90 olika personer. Dessa kontrolleras årligen och ska ha lämnat in sina redovisningar före den första mars. Till sin hjälp har överförmyndaren Harriet Tengvall som handläggare.

Noga med redovisningar
Eva von Schéele talade mycket om redovisningarna som är mycket viktiga. Har man hand om en annan persons egendom och tillgångar måste det vara ordning och reda med till exempel kvitton och verifikationer.
– Har man en god ordning från början och gör en ordentlig genomgång varje månad så är det inga större problem, sade hon.
Hon redogjorde också för hur uppdragen styrs av en omfattande lagstiftning. Överförmyndaren är således en tillsynsmyndighet som kontrollerar att allting går rätt till.

Ett ideellt uppdrag
Att vara god man eller förvaltare är till stor del ett ideellt uppdrag eftersom man inte får betalt för allt som görs.
Den gode mannen har moralisk tystnadsplikt och är bara ett ombud eller biträde. Det är således huvudmannen som bestämmer – vill han/hon enbart köpa gröna kläder så får det bli så!
En god mans huvuduppgift är att se till huvudmannens bästa – inte arvingarnas bästa. En god man får inte heller medverka till gåvor, med undantag för enklare julklappar och födelsedagspresenter.
Det ingår inte heller i gode mannens eller förvaltarens uppgifter att upprätta testamente eller leta efter testamenten. Det finns faktiskt folk som anser att deras gamla föräldrars egendom är deras redan innan föräldrarna avlidit.
Allt som rör fast egendom ska godkännas av överförmyndaren.
Det blev en lång rad juridiska frågor att besvara för Eva von Scéele. Allt från vad som ska göras om den gode mannen själv avlider, hur länge verifikationerna ska sparas och om en ny god man ärver den tidigare gode mannens försyndelser.
Det diskuterades också om en god man ska ta hand om svårt psykiskt sjuka personer och där framkom att det inte är meningen.

Text och foto: Bevan Berthelsen

FAKTA GOD MAN

En god man har till uppgift att hjälpa någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Godmanskap anordnas av tingsrätten och som då också förordnar god man. Behovet av god man anmäls till överförmyndaren, som gör utredning och sedan ansöker hos tingsrätten.

En förvaltare kan utses för en person som på grund av sjukdom eller psykiskt handikapp inte klarar av att sköta sina egna angelägenheter, vilket är i de fall när hjälpbehovet är större än en god man kan tillgodose. Den som får en förvaltare förlorar bestämmanderätten enligt förvaltarförordnandet. Behovet av förvaltare anmäls till överförmyndaren, som gör utredning och sedan ansöker hos tingsrätten.

Gode män och förvaltare har rätt till ett visst arvode enligt bestämmelser som rekommenderas av Svenska Kommunförbundet.

 

 

 


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com