2007-03-28

 

Ny ordförande i Frinnaryds Bygdegårdsförening

 

Vid Frinnaryds Bygdegårdsförenings årsmöte i söndags valdes Tommy Andersson till ny ordförande efter Anki Lindström.

Hon hade avböjt på grund av pågående studier och utbildning. Hon kvarstår dock i styrelsen och axlar istället uppgiften som kassör.
Vid årsmötet diskuterades det kommande samarbetet med Frinnaryds Samhällsförening, som bland annat innebär ekonomisk hjälp till upprustning av själva bygdegården.
För första gången på flera år gick bygdegårdsföreneningen plus under 2006. Det är främst överskotten från det populära fredagsfikat varje vecka som hjälpt upp ekonomin.
Styrelsen för Frinnaryds Bygdegårdsförening består nu av följandepersoner: Tommy Andersson, ordförande; Kurt Lindkvist, vice ordf.; Britt-Marie Hansen, sekreterare; Kerstin Karlsson, vice sekr.; Anki Lindström, kassör; Bosse Strandesjö och Marie Wiklander. Ersättare är Eva-Lena Andersson och Hans-Gunnar Lindström.

Text och foto: Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com