2007-02-28

 

Ny ordförande i Reumatikerföreningen

 

I Reumatikerföreningens nya styrelse ingår bland annat Evy Forkelid som fortsätter som kassör, nyvalde Tomas Westin är sekreterare och Ulrika Westergren är ny ordförande.

Ulrika Westergren valdes till ny ordförande för Reumatikerföreningen i Tranås vid årsmötet i Missionskyrkans storstuga i lördags. Ny sekreterare blev Tomas Westin.

Ulrika Westergren har tidigare innehaft posten som vice ordförande och efterträder nu Sirkka Sjögren, som efter många år som ordförande nu ville trappa ner.
Tomas Westin blev nyvald i styrelsen som sekreterare medan Evy Forkelid fortsätter som kassör.
I styrelsen ingår också följande ledamöter: Leif Nise, Gun Pettersson, Eva Edelönn och Marita Westin. Ersättare är Gunvor Ekvall och Birgit Lago.
Efter årsmötesförhandlingarna visade Eje Fasth sitt bildspel ”En fotografisk resa på Svartån”.

Många aktiviteter
Reumatikerföreningen har under det gångna året haft en rad aktiviteter. Projektet ”Lättöppnade förpackningar” har fortsatt och enkäter har genomförts om Apotekets olika förpackningar.
Vattengymnastiken genomförs i Boxholm eftersom Tranås kommun ännu inte insett behovet av en varmvattenbassäng och hur det ska lösas. Enligt ett riksdagsbeslut ska det finnas sådana år 2010.
Onsdagsgruppen har träffats varannan onsdag och tisdagsgruppen har bland annat bedrivit studieverksamhet i samarbete med ABF.
Ett halvdussin välbesökta medlemsmöten har också genomförts med bland annat ”Sillsexan” i juni och julbordet i december.
Populärast verkar föreningens återkommande höstmarknad med auktion i oktober vara. Den senaste inbringade 18 500 kronor till verksamheten.
Under 2007 fortsätter föreningen i samma anda där också stavgång och mjukgympa ingår och temaaktiviteter om ”Goda levnadsvanor”. Vårresan kommer att gå till Bleckenstad Gårdsbutik utanför Mjölby.
Man kommer också att anordna en subventionerad resa till Omberg/Vadstena i slutet av maj till minne av Inga-Lill Karlsson.
Föreningen har under året fått tio nya medlemmar och var vid årsskiftet 175 stycken.


Nya aktiviteter för yngre
Tomas Westin berättar för TP att föreningen under 2007 kommer att arbeta för att nå även de yngre sjuka som idag inte är med föreningen. Det handlar då inte bara om reumatism utan även de med fibromyalgi och övrig värkproblematik.
– Vi ska försöka starta nya former av aktiviteter för dessa "nya" medlemmar.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

 

 


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com