2007-10-17

 

Maria Hedberg ny redaktör för Anebytidningen Åttingen

 

Sedan den 24 september är det Maria Hedberg som producerar och basar för anebytidningen Åttingen. I bakgrunden Inga-Britt Sjöberg och Anna Hjalmarsson från Bälaryd, som ingår i redaktionsrådet.

I oktober för fyra år sedan utkom det allra första numret av Aneby kommuns gratistidning Åttingen. Redaktör var den då 23-åriga Mariana Karlsson från Enköping.

I juli 2005 tog Manne Schmitz över och han har nu tjänstledigt för ett nytt jobb i Nyköping.
Sedan den 24 september är det Maria Hedberg som producerar och basar för tidningen, som överlevde projekttiden på två år.
Den 20-sidiga tidningen, som utkommer med fem nummer per år, hade blivit så populär bland kommuninnevånarna att den fick leva vidare sedan projektpengarna från EU upphörde för två år sedan. Upplagan är över 3 000 exemplar och den delas ut gratis till alla privathushåll i hela Aneby kommun.
Den trycks i färg på samma tryckeri som Tranås-Posten nere i Ljungby och innehåller intressanta och läsvärda reportage.
Maria Hedberg har ett förflutet som journalist på bland annat Tranås-Posten
Till sin hjälp har hon ett redaktionsråd bestående av dussinet medarbetare från de olika socknarna i Aneby kommun. Redaktionsrådet träffades i torsdags förra veckan inför årets sista nummer, som utkommer den 23 november.
– Jag är välbekant med Aneby då jag jobbat som lokalreporter på Smt och det känns roligt att få fortsätta utforska Aneby med omnejd och möta dess trevliga innevånare, även i denna för mig nya form, säger Maria Hedberg.

Text och foto: Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com