2007-02-21

 

Key Forkelid ny ledare för PRO-kören

 

Key Forkelid utsågs av årsmötet att under 2007 leda PRO-kören. Till sin hjälp har han Börje Lago, som notansvarig.

Tranås PRO höll årsmöte i Parkhallen förra veckan. Antalet medlemmar passerade vid årsskiftet ettusen och var då 1009 för att vara mer exakt.
En annan nyhet är att Key Forkelid har övertagit ledningen av PRO-kören efter Kerstin Alsing.

Ordförande Marie Ahlin hälsade alla välkomna till årsmötet. Under 2006 har 35 medlemmar avlidit och de hedrades med en tyst minut. Därefter sjöng PRO-kören ”Hjärtats saga”.
I styrelsen ingår, sedan tidigare nu Marie Ahlin som ordförande och Ella Svensson som sekreterare samt Jan-Erik Gustavsson då dessa har en mandattid på två år.
Leif Nise omvaldes till kassör och Anna-Lena Patriksson omvaldes. Gun Rydholm nyvaldes till studieorganisatör och Thore Pramberg gick in i styrelsen genom ett fyllnadsval.
Ersättare är Tord Norin, nyval; Björg Undheim, nyval och Rune Nilsson, omval
Ytterligare ett sextiotal valdes till bland annat alla olika kommittéer och råd.


En mycket omfattande verksamhet
Tranås PRO har nu över tusen medlemmar och då gäller det att ordna en omfattande verksamhet så att alla kan välja vad som passar just dem. Ur den digra verksamhetsberättelsen på hela sex sidor kan nämnas följande:
Bland det viktigaste är nog väntjänsten där 15 medlemmar engagerat sig och besökt många personer för promenader, hjälp med inköp, bank- apotek och liknande ärenden samt varit följeslagare och stöd vid besök på olika vårdinrättningar
Väntjänsten är helt ideell och kostnadsfri. Tystnadsplikt iakttas av de verksamma medlemmarna och här har de utfört drygt 1 700 arbetstimmar.
I föreningslokalen på Norra Storgatan är det verksamhet de flesta dagar i veckan. På torsdagarna är det expeditionstid 10 till 12 för medlemmarna. Flera studiecirklar bedrivs även i dessa samlingslokaler.
Just studieverksamheten är ganska omfattande. Under 2006 genomfördes 20 olika studiecirklar med 187 deltagare med en sammanlagd tid av 524 timmar.
Varje månad har man månadsmöten i Bergasalen och i Parkhallen när den förra är för liten vid t.ex. Lucia och årsmöten. Här har en rad kulturevenemang genomförts

 

Resor, friskvård och dans
PRO-kören övar varje onsdag. Man spelar boule året om och har haft 51 sådana träffar med ungefär 25 till 30 deltagare varje gång. Danskommittén har ordnat nio danser under året. Nio resor har också ordnats av resekommittén där den längsta avstickaren gick till Rudesheim i Rhendalen.
Friskvårdskommittén har ordnat många tips- och skogspromenader och här finns det plats för många fler.
Det förekommer också en hel del ”tankemotion” med allt från kortspel till stora frågetävlingar. Veteranvetartävlingen, som pågår under våren, innebär att det segrande laget får åka iväg och tävla med andra PRO-föreningar på regional nivå.

Tranås PRO gick back med drygt 21 tusen för 2006. Det är dock ingen fara med de omfattande medlemsaktiviteterna eftersom föreningen har gamla tillgångar sedan förr. Det ekonomiska läget är således inte akut.
En rad mycket blygsamma arvoden beslutades för en rad betungande uppdrag. Därtill redovisades de låga kostnadsersättningar som utbetalats under året.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

 

 

 

 

 

 

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com