2007-03-21

 

Frinnarydsföretag flyttar till Tranås

 

I juni månad räknar Bo Silén, ägare av företaget ILAB Container AB, att flyttlasset ska gå till Tranås. Närmare bestämt till lokaler på Industrigatan. I dag finns företaget, som är ett av de ledande i Sverige inom containerindustrin, i Frinnaryd.

Bo Silén berättar att företaget startades 2001 av Ingemar Lifströmoch han själv har varit ägare de sista två och ett halvt åren. ILAB Container AB utvecklar och tillverkar containrar för hantering av miljö- och industriavfall. I dag leverar de containrar från Ystad i söder till Kiruna i norr och det rör sig om cirka 5 000 containrar om året, en siffra som stadigt ökar.

- Vi hade en årsomsättning på 65 miljoner förra året och tror det kan bli 75 miljoner i år.I dag är det fem anställda på företaget och man räknar med att till att börja med nyanställa en deltidstjänst med uppgift att ta hand om
den interna administrationen så fort man kommit till rätta i de nya lokalerna i Tranås.

- Till att börja med var det tänkt att en del av produktionen skulle ske i Sverige men så är det inte i dag. All produktion sker i norra Polen. Där har vi i en fantastisk produktionspartner i Janus Kiedrowski som nyligen investerat i en av norra Europas modernaste produktionsanläggningar för containrar.I dag sysselsätter frinnarydsföretaget som snart blir tranåsföretaget 180 personer i Polen.

Produktion i Polen
De fem personer som är anställda på ILAB Container AB sköter kontoret, konstruktion och marknadsföring.
- Vi har 10 egna lastbilar som varje vecka transporterar containrar från fabriken i Polen till Sverige.
En av de anledningar till att företaget nu flyttar från Frinnaryd till Tranås där man köpt en fastighet på Industrigatan 9, där tidigare företaget TTJ fanns, är att fyra av de fem anställda på företaget är bosatta i Tranås.
- Det känns positivt att flytta till Tranås och eftersom vi själva inte kan utnyttja hela den nya fastigheten så kommer vi också att hyra ut lokaler till andra trevliga entreprenörer. Vi har redan fått flera förfrågningar, avslutar Silén.

ANN-CHRISTIN
ANTONSSON


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com