2007-03-07

 

Historiskt beslut i Frinnaryd

 

Den nya styrelsen består av Ulla Larsson, Ylva Eklund, Margit Axelsson, Ingrid Ericsson och Marianne Andersson. På bilden saknas Gun Orre och Harald Runnestad.

Medlemmarna i de olika syföreningarna i Frinnaryds församling (Frinnaryds kvällskrets och Frinnaryds kyrkliga syförening, där Sunhults kvällskrets ingår) har varit samlade för att besluta om ett samgående p.g.a. minskat medlemsantal. Tack vare grundligt förarbete kunde beslutet tas utan mankemang. Tidigare har en sammanslagning av östra och västra kretsarna skett. Den nya föreningen får namn efter den äldsta av delföreningarna, nämligen Frinnaryds kyrkliga syförening. Den nya föreningen får drygt 30 medlemmar, fördelade på två sykretsar. Årsmötet valde också styrelse, arbetsledare och missionsombud samt uppdrog åt styrelsen att utarbeta nya stadgar. Bland årets aktiviteter märks auktionen den 8 december, kyrkkaffe och lekmannaledda gudstjänster.

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com