2007-05-16

 

Frinnarydsbor förskönade centrum

Arne Edgren och Tauno Karjalainen förbättrade boulebanan.

Sedan flera år ställer många frinnarydsbor upp och jobbar gratis en vårlördag och en höstlördag. Det handlar om att förbättra och försköna tätorten.
I lördags samlades drygt femtio frinnarydsbor för dagens olika arbetsuppgifter.

Den här arbetsdagen handlade det bland annat om nyanläggningar av gräsmattor i centrum, trädfällning, klippning av häckar och ansning av buskar och planteringar.
Jobbandet slutade klockan 14 med traditionell pyttipanna, som serverades in Bygdegården.

Kommunen betalar material
Det var Frinnaryds Samhällsförening som tog det här nya greppet, ett par år tidigare, för att skapa ett vackert och trivsamt Frinnaryd. Folk får träffa varandra samtidigt som de medverkar till något mycket positivt för Frinnaryd.
Samhällsföreningen förhandlar varje år ekonomiskt med bland annat Aneby kommun och Vägverket och de pengar som blir över går tillbaka till Frinnarydsborna i form av trivselinsatser. I år bjuder man alla skolbarnen i Frinnaryds skola på en skolresa – kanske den sista eftersom politikerna tänker slå igen skolan för gott.

13 ungdomar får feriejobb
Frinnaryds Samhällsförening väckte stor uppmärksamhet när man år 2005 tog tag i problemet att ordna riktiga feriejobb åt skollediga ungdomar.
I söndags samlades ungdomar, föräldrar och ansvariga inom styrelsen för att organisera sommarhalvårets arbeten för de 13 ungdomar som fått sommarjobb i år. Det gäller främst gräsklippning och ansning av grönytorna i centrum och vid skolan.
Dussinet vuxna ställer upp gratis som ansvariga arbetsledare medan ungdomarna får marknadsmässiga löner. En 15-åring har över 75 kronor i timman och sedan stiger timpenningen i takt med åldern.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com