2007-04-18

 

Hembygdsföreningen i Frinnaryd höll årsmöte

 

Den nya styrelsen består av stående fr.v. Lars-Åke Davidsson, Stig Gustavsson, Harald Runnestad sekr., Gert Karlsson, Hans-Åke Johansson.
Sittande fr.v. Krister Fransson, Kerstin Lood kassör, Ingrid Ericsson, Krister Tällgård v. ordf., Elisabeth Ganestål ordf.

Frinnaryds Hembygdsförening har hållit årsmöte i Hembygdsgården. Förhandlingarna var snabbt avklarade och valen likaså.

Det blev omval på de flesta platser. Avsägelser förelåg dock från Arne Thorebring och Karl-Erik Eriksson, som ersattes av Hans-Åke Johansson och Arne Gustavsson. Verksamhetsberättelsen, som också finns att läsa i årets upplaga av Sockenbladet, upplästes, godkändes och lades till handlingarna. Bland kommande begivenheter märks bl.a.blomstervandring, loppmarknad och slåttergille.Arbetet med en ny förrådsbyggnad/handikapptoalett har redan påbörjats. Efter kaffe med ostfralla och kaka, som föreningen bjöd på, fortsatte kvällen med fantastiska bilder, där Lennart Gustavsson visade sina smultonställen, bl.a. då sjön Sommen och Åsens by.


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com