2007-01-03

 

Frinnaryd utan dricksvatten

Erling Lindstrand från Räddningstjänsten i Aneby lämnar här ut vatten till Sigvard Torpman och Krister Tällgård.

 

Vid niotiden på tisdagsmorgonen hade läckan lokaliserats och man började bryta upp asfalten vid Frinnaryds torg. Där grävde man sig ner till fem meters djup och frilade en gammal betongkulvert, i vilken en gammal huvudledning i gjutjärn gått av. SIDAN 7
Från 20-tiden på nyårsdagen till 14-tiden på tisdagen var Frinnaryd utan dricksvatten i det kommunala ledningsnätet. Hela natten hade personal från Amaq försökt hitta läckan genom att försöka lyssna sig fram.

Vid själva lyssnandet använder man stetoskop för att försöka höra var vattnet strömmar ut. Ungefär som när doktorn lyssnar på hjärtljud.
Vid niotiden på tisdagsmorgonen hade läckan lokaliserats och man började bryta upp asfalten vid Frinnaryds torg. Där grävde man sig ner till fem meters djup och frilade en gammal betongkulvert, i vilken en gammal huvudledning i gjutjärn gått av.
Vattentankar hade ställts upp vid Skogsstigen och Solrosvägen och uppe på Gärdesgatan vid Docklidskyrkan fanns Räddningstjänstens stora tankbil. Denna besöktes av en ständig ström av vattenhämtande frinnarydsbor och Erling Lindstrand hjälpte till med påfyllningen. Många hade 5-litersdunkar, men det har också kommit folk och hämtat i skurhinkar och små tvåliters lingonburkar.
Skurhinksvattnet är nog till att spola toaletten medan småburkarna var lagom till att trygga behovet av nybryggt kaffe denna svåra dag.
Vid 14-tiden på tisdagen var reparationen klar och dricksvattnet kunde släppas på igen efter 17 timmar.

Text och foto: Bevan Berthelsen

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com