2007-03-07

 

Ny ordförande i Aneby Civilförsvarsförening

 

Charmerande Daniel Lennings gjorde ett bejublat framträdande med Lasse Berghagens
”Flirtige Knut.”

Vid Aneby Civilförsvarsförenings årsmöte förra veckan valdes Sven-Yngve Samuelsson till ny ordförande efter Bevan Berthelsen, som innehaft uppdraget i tre år.
Furulids Showgäng med 6 flickor och 2 pojkar underhöll vid sammankomsten i före detta Frälsningsarméns möteslokaler.

Verksamhetsledaren i länets Civilförsvarsförbund Claes-Göran Ekhall berättade om den nya krishanteringen och utbildningen av Frivilliga Resursgrupper, vilka nu har ersatt de tidigare hemskyddsombuden. I Aneby kommun behövs fler frivilliga bland innevånarna som kan ställa upp i dessa FRG-grupper.
Lars-Erik Widell berättade sedan om hur Aneby kommun kommer att fira sitt 100-årsjubileum, som kommer att pågå resten av året. Bland annat kommer Malte Liewen Stierngranat att medverka i form av en monolog.

Nyvalde ordföranden i Aneby Civilförsvarsförening Sven-Yngve Samuelsson mottar här ordförandeklubban från avgående Bevan Berthelsen. (Privatfoto)


Stormen Per
Räddningschefen Tommy Gustafsson redogjorde för stormen Pers verkningar i Aneby kommun.
Brandstationen bemannades med sju man i ett mycket tidigt skede. Insatserna bestod i att få bort nedblåsta träd från vägarna och förankring av tak, som riskerade att blåsa ner.
– Vi ställde även upp med fordon för att hjälpa hemtjänsten att nå fram med mediciner och insatser till behövande. Ett antal äldre kördes även in till Antuna där de fick vara kvar i en vecka. Den här gången fungerade Eon´s reparationsinsatser till skillnad mot vid stormen Gudrun för två år sedan.
– Fördelen med en liten kommun som Aneby är korta kontaktvägar gentemot tjänstemännen och att alla ställer upp och hjälper till, sade Tommy Gustafsson.

Flirtige Knut
Furulids Showgäng, under ledning av Mia Jönsson, framträdde med välsjungande 6 flickor och 2 pojkar – såväl i grupp som fina soloframträdanden. Gruppen tränar regelbundet inom ABF i Aneby.
Charmerande Daniel Lennings gjorde ett bejublat framträdande med Lasse Berghagens ”Flirtige Knut”.
Styrelsen för Aneby Civilförsvarsförening består nu av Sven-Yngve Samuelsson, ordförande; Lena Målqvist, sekr.; Tommy Gustafsson, kassör; Sven-Olof Åkesson, Lars-Erik Widell, Angelica Lundqvist, Sven-Åke Thorstensson och Bengt Widén.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

 

 

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com