2007-02-28

 

Frinnaryds Samhällsförening stöttar Bygdegården

I Frinnaryds Samhällsförenings styrelse ingår bland andra fr.v. Birgitte Klippmark, Ian Gitlin, Lars Martinsson, Martin Agrér. Sittande: Birgitta Kellner och Lars Engdahl.

 

Under Frinnaryds Samhällsförenings årsmöte i söndags stod det klart att man måste gå in och stötta Frinnaryds Bygdegårdsförening såväl praktiskt som ekonomiskt.
Samhällsföreningen har en omfattande verksamhet som omspänner flera hundra tusen kronor och genererar en ekonomisk vinst i slutänden som ska återgå till frinnarydsbornas trivsel och tätortens utveckling.

Bygdegårdsföreningen har under en följd av år haft svårt att förnya och utveckla sin verksamhet eftersom enbart driften av bygdegården ligger på över 100 000 per år.
Kerstin Karlsson menade att bygdegården är och ska vara ett centralt samlingscenter i Frinnaryd och då gäller det också att ha evenemang där så att verksamheten går ihop.
Andra menade att nya projekt måste ordnas som även tilltalar ungdomarna och får dem att ställa upp. Teaterverksamhet och liknande nämndes.

Satsa på rätt sätt
Samhällsföreningen är positiv till att utveckla bygdegården och även hjälpa till ekonomiskt med upprustningen. Årsmötesdeltagarna var helt överens om att bygdegården måste göras mer attraktiv.
Här diskuterades behovet av nya bord, ommålning, reparationer och liknande. En del jobb kanske kan göras av daglediga frinnarydsbor? Det viktigaste är att någonting händer.
Arne Gustavsson menade att det viktigaste är att satsa på rätt sätt och därför arbeta fram förslag tillsammans så att det inte bara blir punktinsatser då och då.

Fjärrvärmeverk i Frinnaryd?
Martin Agrér, som i december köpte två hyresfastigheter på Vagngatan i Frinnaryd, var ombedd att berätta lite mer om dessa och andra egna idéer.
Till att börja med ska husen målas om och standarden ska höjas inomhus. En av lägenheterna ska bli en möblerad uthyrningslägenhet för besökande.
– En annan idé, som jag har, är ett litet biobränsleeldat fjärrvärmeverk här i Frinnaryd där även två av de större företagen kan ansluta sig. Driftskostnaden för sådan här fjärrvärme är idag 60 till 80 kronor kvadratmetern. Värmeverket skulle då kunna ligga i närheten av Frinab, sade Agrér.
Hur ägarbilden skulle kunna se ut är ännu oklar. Det finns dock goda exempel där traktens lantbrukare och skogsägare gått samman, projekterat och byggt ett eget värmeverk och sedan driver verket med eget levererat biobränsle och själva säljer värmen till de olika konsumenterna.

Fortsatt feriearbete för ungdomar
Mötet enades om att fortsätta med bland annat gräsklippningen av offentliga ytor i tätorten. Åtta personer ställde upp ideellt som arbetsledare, men minst fyra till behövs. Arbetet utförs på lördagar mellan 08 till 14 och skapar välavlönade feriejobb åt frinnarydsungdomar.
Det beslutades också enhälligt att fortsätta med en eller två arbetsdagar under året för att fortsätta uppsnyggningen i tätorten. En verksamhetsplan ska utarbetas av den nya styrelsen som också ska ordna arrangerandet av Frinnarydsdagen i augusti.
Efter årsmötesförhandlingarna består styrelsen av Lars Engdahl, ordförande; Eva Johansson, sekr.; Stefan Orre, kassör; Ian Gitlin, Martin Agrér, Lars Martinsson och Christine Golander.
Ersättare är Anna Efraimsson, Birgitta Kellner samt Birgitte Klippmark.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com