2007-10-31

 

Kupan firade 10-årsjubileum
En av de vita bussarna visades

Totalt 36 sådana här vita bussar ingick i räddningsaktionen. Det var robusta försvarsfordon av Volvos standardtyp som från början var byggda för tuffa tag och överlaster. Bussarna återfick sedan sin camouflagemålning och användes ända in på 1970-talet på olika förband.

 

I lördags (07-10-27) firade Mötesplats Kupan, som second-hand-butiken egentligen heter, tioårsjubileum. En av de få kvarvarande ”Vita bussarna” fanns på plats på Lilla Torget och väckte minnen från 1945 då 36 sådana räddade över 15 000 människor från de tyska koncentrationslägren.

Ungefär hälften av dessa var skandinaver och 6 841 var polska medborgare. Minst fyratusen var judar och därutöver hämtade man hem cirka 1 500 svenska kvinnor och barn med tyskt medborgarskap.
Många äldre tranåsbor kanske minns hur man byggde en lång barack i hörnet av Ydrevägen och Tingsvägen som fylldes med polska kvinnor. Här hade vi grabbar, då i sjuårsåldern, mycket kul och lärde oss snabbt en rad polska svordomar. Men då begrep vi inte bakgrunden och de hemskheter de hade utsatts för.

En ren militär operation
Den här räddningsoperationen skedde under andra världskrigets sista månader och den tillkom på regeringens uppdrag, men genomfördes i Svenska Röda Korsets namn under ledning av dess vice ordförande greve Folke Bernadotte.
Det behövdes en organisation som kunde fungera i ett krigförande land och det behövdes specialkunskaper. Det löste man genom att det svenska försvaret ställde personal och materiel till förfogande. Manskapet, 250 personer, togs ut på frivillig väg bland anställda och värnpliktiga. Utöver dessa fanns även en rödakorsdelegation med ungefär 20 personer bestående av läkare och sjuksköterskor.

Totalt ingick 75 fordon
Den 8 mars hade man samlat ihop all personal och materiel i Hässleholm. Det var tre sjuktransportplutoner med vardera 12 bussar, en transportpluton med 12 lastbilar, en intendenturpluton samt tross med kock, verkstads- och sjukvårdsutrustning. Totalt ingick 75 fordon varav 36 bussar.
Det var robusta försvarsfordon av Volvos standardtyp som från början var byggda för tuffa tag och överlaster. De camouflagefärgade bussarna var godkända för en totalvikt på mellan 6,6 till 8 ton, men tålde betydande överlaster. Oförutsedda driftstopp var mycket sällsynta eftersom det var kvalité på grejorna på den tiden.
Motorn var en Volvo FC – en rak sexcylindrig motor på 90 hk avsedd för bensindrift. Men nu i krigstid körde man med ett bränsle kallat Motyl, som bestod av en blandning av alkohol och bensin. I bästa fall kom man upp i en marschhastighet på 70 km i timmen.

Folk trivdes, handlade och fikade medan Fred Broman och Henry Quist stod för musikunderhållningen inne i affären Mötesplats Kupan.

Alla målare i Malmö sattes in
I samband med avfärden den 9 mars kom order från Utrikesdepartementet att fordonen skulle målas vita med röda kors även på taket. Detta för att det allierade flyget lättare skulle kunna identifiera rödakorsfordonen.
Bussarna stod då uppställda i Pildammsparken i Malmö och alla målare i stan kallades in för att måla om fordonen. De avslutande målningsarbetena fick göras ombord på färjan till Köpenhamn. Det var först då som begreppet ”De vita bussarna” myntades.

Mycket folk i Kupan
Många tranåsbor samlades vid den vita bussen och många köade för att även få komma in i fordonet. Utanför fanns skärmar med bilder, fakta och berättelser.
Likadant var det inne i Mötesplats Kupan. Folk trivdes, handlade och fikade medan Fred Broman och Henry Quist stod för musikunderhållningen.
Kupan i Tranås startade i september för tio år sedan i ett dragigt rivningshus. Sedan tog Bengt Fransson tag i det hela och lyckades övertyga medlemmarna att hyra en bättre lokal på Storgatan 9. Det blev som han förutspått ett uppsving och han blev ordförande efter omorganisationen.
Även denna lokal blev snart för trång och 2001 kunde medlemmarna inviga den nuvarande Kupan på Ågatan 11 som är stor, ljus och handikappanpassad. Här finns också en samlingslokal som används flitigt för regelbundna aktiviteter i stort sett varje dag.

Text och foto: Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com