2007-01-03

Anebytidningen Åttingen går in på fjärde året

 

I oktober för tre år sedan utkom det allra första numret av Aneby kommuns gratistidning Åttingen. Redaktör var den då 23-åriga Mariana Karlsson från Enköping.
Sedan juli 2005 är det Manne Schmitz som producerar och basar för tidningen, som överlevde projekttiden på två år.

Det hela var ett EU-finansierat projekt och frågan då, 2003, var ifall Åttingen skulle leva kvar efter projekttidens utgång i slutet av 2005.
Mariana fick ett annat jobb och sade upp sig och i juli 2005 tillträdde Manne Schmitz som redaktör.
Den 20-sidiga tidningen, som utkommer med fem nummer per år, hade blivit så populär bland kommuninnevånarna att den fick leva vidare. Upplagan är 3 200 exemplar och den delas ut gratis till alla privathushåll i hela Aneby kommun.
Den trycks i färg på samma tryckeri som Tranås-Posten nere i Ljungby och innehåller intressanta och läsvärda reportage.
Till sin hjälp har Manne Schmitz ett redaktionsråd bestående av dussinet medarbetare från de olika socknarna. En av dessa, Fredrik Brehmer från Lommaryd, ställer också upp som korsordsmakare i varje nummer.
Strax före jul sammanträdde redaktionsrådet för en utvärdering av föregående nummer och en genomgång av den nästan färdiga utgåvan, som kommer ut den 2 februari. Samtidigt planerades nummer två som utkommer i april.
Det blir två stora nyheter i år. Dels firar Aneby tätort 100 år den 14 mars, dels är det ”Jazzåret 2007”, som har naturliga förgreningar till Aneby.
– Hur funkar det rent journalistiskt och innehållsmässig med en tidning som ägs av kommunen?
– Inga som helst problem. Journalistförbundet har regler för hur en tidning ska se ut. Det vill säga att man inte ska blanda ihop myndigheten kommunen med själva det journalistiska innehållet, svarar Manne Schmitz.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com

Sedan juli 2005 är det Manne Schmitz som producerar och basar för Anebytidningen Åttingen, som överlevde projekttiden på två år.

En av redaktionsrådets medlemmar, Fredrik Brehmer från Lommaryd, ställer också upp som korsordsmakare i varje nummer.

I oktober för tre år sedan utkom det allra första numret av Aneby kommuns gratistidning Åttingen. Redaktör var den då 23-åriga Mariana Karlsson från Enköping.