2007-04-11

 

Alternativmedicinen skärps upp

 

I Tranås-Posten den 31 januari kom vi med nyheten att professor emeritus Per-Arne Öckerman i samarbete med Pekka Nylund och Simen Kristiansen ska bedriva utbildning av särskilt examinerade terapeuter inom antioxidantbehandling ute på Rås gård.
I nyhetsartikeln sades också att syftet också var att städa upp och höja kvalitén i branschen.
Nylund och Kristiansson har nu bildat SOT, Sveriges Sambrukorganisation för Terapeutisk Egenvård och meddelar att den 29 mars 2007 har frågan om kvalitetssäkring av alternativmedicinska preparat förts upp för utredning till regeringskansliet.
– Vi inom SOT har satt hög prioritet i arbetet med att få till stånd en
kvalitetssäkring och detta innebär att kvalitetssäkringsfrågan nu
formellt förts upp på den nationella politiska dagordningen, säger Simen Kristiansen.

Text och foto: Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.comVi ser med glädje att kvalitetssäkringsfrågan för alternativmedicinska preparat nu
formellt förts upp på den nationella politiska dagordningen, säger Simen Kristiansen.