2006-04-12

 

Hembygdsföreningen sponsrade musikskoleelever

Ulrik Lundström med sina musikelever Emma Johannesen, Greta Josefsson, Viktoria Lundgren, Jennifer Larsson och Anna Lundström.

 

Frinnaryds Hembygdsförening höll i fredags (06-04-07) ett välbesökt årsmöte, som startade med musikunderhållning av fem elever från Musikskolan i Aneby.

Anledningen var att hembygdsföreningen hade sponsrat ett musikläger som musikskolan anordnade i somras.
En duo med Emma Johannesen, gitarr och Anna Lundström, fiol underhöll med bland annat Ted Gärdestads vackra stycke ”Jag vill ha min egen måne”
De avlöstes av en trio bestående av Jennifer Larsson, fiol; Greta Josefsson, gitarr och Viktoria Lundgren, cello och bjöd på bland annat ”Vaggvisa” av Franz Schubert.
Slutligen spelade alla fem tillsammans med sin musiklärare Ulrik Lundström. Mycket applåder och en annorlunda inledning på ett årsmöte.
Musikskolan i Aneby har idag 260 elever med flera orkestrar och grupper, som även arbetar utåt med offentliga arrangemang, på sin fritid. Under förra året genomförde man 118 olika sådana framträdanden.

Konstgödsel förbjudet
En annan verksamhet där unga ingår är det fortsatta samarbetet med skolan. Förra året fick skoleleverna i Sunhult cykla upp till hembygdsföreningens slåtteräng i Majmålen och bland annat lära sig vad hamling innebär och hur en lie ska användas. Hamling innebär att man skördar lövfoder från träd för att dryga ut höskörden.
De undervisades också i hur slåtter ska gå till för att växternas frön ska falla i god jord. En annan viktig kunskap, som då förmedlades, är att konstgödsel, eller handelsgödsel som det heter, är totalt förbjuden på en sådan äng.
I verksamhetsberättelsen framgår också att hembygdsgården i Sunhult fick besök av biskopen i samband med visitationen i pastoratet.
Den livaktiga Frinnaryds Hembygdsförening har i dag 388 medlemmar och efter årsmötesförhandlingarna består styrelsen av följande personer: Elisabeth Ganestål, ordf.; Kerstin Lood, Ingrid Eriksson, Stig Gustavsson, Krister Fransson, Lars-Åke Davidsson, Arne Thorebring, Harald Runnestad, Gert Karlsson och Krister Tällgård.
Tällgård utsågs också till studieledare och att representera hembygdsföreningen i Frinnaryds Samhällsförening.

En duo med Emma Johannesen, gitarr och Anna Lundström, fiol underhöll med bland annat Ted Gärdestads vackra stycke ”Jag vill ha min egen måne”

De avlöstes av en trio bestående av Jennifer Larsson, fiol; Greta Josefsson, gitarr och Viktoria Lundgren, cello och bjöd på bland annat ”Vaggvisa” av Franz Schubert.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com