2006-09-06

 

Politiker utfrågades i Aneby

 

Aneby Näringslivsförening anordnade förra torsdagskvällen (06-08-31) en utfrågning av företrädare för de olika politiska partierna i Aneby. Ett 70-tal åhörare hade samlats i Konserthusets stora sal för att lyssna på den ca två timmar långa utfrågningen, som leddes av Ola Gustafsson.

Tretton olika frågor hade samlats in i förväg bland Näringslivsföreningens medlemmar, men bara tiotalet hanns med under den nära två timmar långa utfrågningen.
Det handlade bland annat om underhåll och ansvar av lokaler och byggnader i centrum. Här ville miljöpartiet att stiftelsen Aneby Bostäder aktivare tar del i att lokalerna blir uthyrda och att man tillämpar en lägre hyra i inledningsskedet för nyetablerade företag. Socialdemokraterna föreslog en utbyggnad.
När det gällde kommunikationerna till och från Aneby var meningarna delade om hur det skulle ordnas. Miljöpartiet vill satsa 100 000 kronor till att subventionera länstrafikkorten för landsbygdsboende vilket folkpartiet inte ville medverka till och fp fick medhåll av kristdemokraterna.
På frågan hur partierna ser på möjligheten att ha lokal polisbevakning i Aneby var samtliga partier ganska eniga om att någonting måste göras

Landsbygdsskolorna
Frågan om att kunna behålla landsbygdsskolorna kom också upp. Här är miljöpartiet ensamma om att vilja behålla de nedläggningshotade skolorna i Frinnaryd och Lommaryd.
Folkpartiets Jimmy Henriksson menade att det skulle läggas mer energi på hur skolan ska vara, än på var den ligger. Andra partier sade sig vilja behålla landsbygdsskolorna där det var pedagogiskt möjligt.
Många förslag kom också hur man skulle kunna stävja det störande levernet på torget. Centerns Lars-Erik Fälth tyckte att innevånarna, så att säga, skulle återta sitt territorium och uppmanade folk att vistas på torget mera.
En annan fråga handlade om varför man inte kan satsa på en 25-metersbassäng när det ändå måste satsas pengar på att renovera den befintliga mindre bassängen. Här gick politikermeningarna isär. Det är bara miljöpartiet som på sikt vill bygga en ny 25-metersbassäng så att t.ex. simtävlingar kan arrangeras i Aneby. Här kunde socialdemokraterna tänka sig att haka på och menade att om man i framtiden vill gå vidare med en utbyggnad så har de inget emot det.
Slutfrågan var om partierna kunde verka för att kommunen framöver bekostar städningen av Konserthuset. Här var alla partierna eniga att så skulle det bli.

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com