2006-11-15

 

Länets miljöparti höll höststämma i Stadshuset

 

Syskonparet Björn och Torun Gärskog stod för kulturinslaget när länets miljöparti höll höststämma i stadshuset i lördags.

Drygt 30 delegater från miljöpartiets olika kommunorganisationer i Jönköpings län höll i lördags sin höststämma i Tranås stadshus.

Det handlade om framtida satsningar och om valanalys. Partiet ökade i kommun- och riksdagsval men det fattades 273 röster för att komma in i landstinget.

Kew Nordqvist hälsade alla välkomna och berättade om tranåstrakten varefter Colm O Ciarnain redogjorde för verksamheten vid partikansliet i Jönköping.
Colms tjänst på kansliet upphörde den 30 september och verksamheten hålls nu igång med ideella insatser.

Pengarna är slut vid årsskiftet
Miljöpartiet i länet kom inte heller detta val in i landstinget – det fattades ynka 273 röster. Det innebär också att regionorganisationen blir utan drygt en miljon kronor i partistöd.
Utöver Jönköpings län så är det bara Värmland där mp saknar representation i landstinget. Pengar till länsverksamheten räcker nu bara till årsskiftet.
Inför valet fick mp-regionen en kvarts miljon från riks för riktade satsningar på Jönköping och Nässjö kommuner där partiet saknade representation i kommunfullmäktige.
Detta gav god utdelning i Jönköping där man fick två mandat. I Nässjö kommun nådde man inte ända fram eftersom det starka SAFE-partiet sedan lång tid driver en liknande politik. Däremot har man skapat en stark partiorganisation i Nässjö att bygga vidare på.En grundförstärkning på basnivå
Under förhandlingarna, som pågick hela lördagen, framkom att partiet måste bygga upp sin basnivå i hela länet. Utan en stadig grund och starka lokala mp-grupper kan man inte nå stora framgångar. Det var alla överens om.
För att åstadkomma detta måste man satsa på de kommuner som har svag mp-representation. Kansliet i Jönköping måste också vara bemannat med minst en halvtidstjänst och det kostar skjortan.
Stämman tillsatte därför en ”lobbygrupp” som ska bearbeta partiet på riksnivå för att försöka föra över pengar till Jönköpings län. Men det är bråttom. Pengarna är, som sagt, slut redan till årsskiftet.


Text och foto: Bevan Berthelsen

 

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com