2006-08-23

 

2006 - Ett gott honungsår

 

Per-Arne Magnusson, vice ordförande i biodlarföreningen i Eksjö noterar ett gott honungsår eftersom värmen och mycket blommor ger mycket honung

I söndags (06-08-20) arrangerade Södra Vedbo Biodlarförening Biodlingens Dag i Kvarnarp i utkanten av Eksjö.
Samtidigt visade Förbundet Organisk Biologisk Odling sina utställningsträdgårdar om hur man odlade under sex olika århundraden.

Per-Arne Magnusson, vice ordförande i biodlarföreningen noterar ett gott honungsår eftersom värmen och mycket blommor ger mycket honung.
Nu i augusti är det färre blommor vilket ger mindre mängd nektar. Däremot blir det ljunghonung nu, men då måste kuporna stå högst ett par tre kilometer från ljungheden. Han berättar också för TP att man håller Varroakvalstrert i schack med noga sanering med oxalsyra
Den tidigare dåliga föryngringen i biodlarföreningen i Eksjö och den höga medelåldern har man nu fått bukt med.
– Glädjande är att vi nu fått in ett halvdussin yngre medlemmar i samband med den biodlarkurs som vi haft under vintern, säger Per-Arne Magnusson till Tranås-Posten.

Yngre biodlare även i Tranås
Roland Edén, ordförande i biodlarföreningen i Tranås med 30 medlemmar säger till TP att man redan förra året fick med fem yngre biodlare. Problemet nu är att flera av dem börjat studera på annan ort och en gör lumpen, men de är kvar som medlemmar och kommer säkert igång igen när de klarat av detta. Honungsskörden för medlemmarna i Tranås är också bättre både i år och förra året.

Warroakvalstret
– I vintras dog flera bisamhällen här. Oftast beror det på att den förebyggande behandlingen mot Warroakvalstret inte fungerat ordentligt under hösten, men det förekommer också yngelröta, säger Roland.
– Warroan sprids sakta med ungefär tre kilometer per år. Det är ingen risk att den kommer via inköpta bisamhällen eftersom alla sådana ska vara besiktigade av en bitillsyningsman innan de får säljas. Det blev en kanonsommar i år och alla biodlarna i tranåstrakten är nöjda med sin stora honungsskörd, slutar Roland Edén.

Lönsam hobby
Biodling är en hobby eller näringsverksamhet som är lönsam både för biodlaren och för naturen. Hobbyn går utmärkt att kombinera med många andra verksamheter. Pollineringen som bina bidrar till i Sverige beräknas vara värd flera hundra miljoner kronor. Med ett par bikupor vid ett rapsfält kan bonden öka skörden med mellan 5 och 15 procent. Ett bisamhälle ger i genomsnitt 30 kilo honung per år, men i år blev det mer på sina håll.
Som biodlare kan man njuta av egen honung och har alltid en trevlig present att ge bort.


Ekologisk trädgård under 600 år
På sex odlingslotter visar Förbundet Organisk Biologisk Odling (FOBO), ett stenkast från biodlarföreningens stuga, hur man odlade under olika århundraden. Man startar med 1500-talets trädgård och går vidare fram till 2000-talets trädgård. I de olika trädgårdarna odlas de växter som varit vanligast under respektive århundrade.
Dom här visningsträdgårdarna iordningställdes i samband med Eksjö stads 600-årsjubileum 2003, men har på allmän begäran fått en fortsatt visning varje sommar. Mellan fem och tiotusen besökare kommer varje sommar beroende på vädret. Här kan man vandra omkring i timmar och sedan avnjuta sin medhavda fikakorg.
Man fokuserar odlandet på de ekologiska principerna vilket innebär att odla på naturens villkor. Detta har också varit en självklarhet för att lyckas genom århundradena.
Årets vackra sommarväder har gjort att många besökt Fobo: s visningsträdgård. Här kan man också, i mån av tillgång, köpa såväl mogna produkter som plantor för en billig penning av föreningen, berättar Eva Ekenberg för TP.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com