2006-03-01

 

Frinnaryds Samhällsförening försöker engagera oengagerade

 

Frinnaryds Samhällsförening höll i söndags (06-02-26) ett årsmöte, som präglades av frinnarydsbornas ointresse av vad som görs i tätorten. Det var inga problem att få ut ett 60-tal att jobba gratis en hel lördag i höstas för att försköna och fixa till olika större projekt.


Problemet är att frinnarydsborna inte är intresserade av att delta med idéer eller komma på de informations- och planeringsmöten, som genomförts. Är det bristande tid eller bryr man sig överhuvudtaget inte om vad som sker och vad som bör göras?

Samhällsföreningen har genomfört en rad arbeten där kommunen och Vägverket betalat för det ideella arbetet. Stora pengar, som sedan återförs och används till frinnarydsbornas förnöjelse, t.ex. i form av påkostade utflykter. I bland annat Tranås-Posten har en rad stora projekt redovisats, t.ex. att föreningen ordnade välbetalda feriejobb åt ungdomar.
Vid ett styrelsemöte inför årsmötet ville de flesta i styrelsen avgå eftersom de kände att vad de gjorde för samhället inte var uppskattat av dess innevånare.

Försöker ett år till
Samtliga i styrelsen enades till slut om att försöka ett år till – fortsätter det klena intresset och oförmågan att delta i planering och verksamhet kastar man in handskarna vid nästa årsmöte.
Styrelsen ser ut så här efter årsmötet: Lars Engdahl, ordförande; Birgitte Klippmark, sekreterare; Stefan Orre, kassör; Krister Tällgård, Birgitta Kellner, Lars Martinsson, Sigvard Torpman. Ersättare är Christine Golander, Jan Källström, Ola Lövgren och Ian Gitlin.Ekonomin är god
Nästa arbetsdag blir lördagen den 22 april då man hoppas att frinnarydsborna ställer upp på bland annat färdigställandet av promenadstigen mellan broarna i Svartån. På kvällen blir det en After-work-fest i Bygdegården.
Den 8 juni tänker föreningen bjuda pensionärerna i Frinnaryd på en Sommenutflykt med Boxholm II med buss till Tranås hamn och en stadig lunch ute på Torpön.
Föreningens hemsida www.frinnaryd.com går bra och har nu ungefär 60 besökare per dygn, varav ca fyra procent från andra länder.
Ekonomin är god och man hoppas nu att fler frinnarydsbor ska orka engagera sig i samhällsföreningens verksamhetsområden. Här är också trädgårdsföreningen ett delområde inom Frinnaryds Samhällsförening.


Bevan Berthelsen

 

 

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com