2006-04-19

 

Sånggudstjänst fyllde Bygdegården

Karl-Johan Johansson framförde ett par stycken på saxofon här ackompanjerad av Marianne Enell på gitarr.

 

En ekumenisk sånggudstjänst på långfredagens kväll fyllde Frinnaryds Bygdegård till sista plats med ungefär 125 besökare.


Det här var ett samarrangemang med ett 30-tal sångare från Gripenberg, Kyrkobröderna i Frinnaryd, Frikyrkosångarna i Frinnaryd och Sunhult samt sångare från Kapela.
Det bjöds också på solosång av Maria Greneskog och saxofonmusik av Karl-Johan Johansson.
Predikan hölls av pastor Marianne Enell.
Sådana här sånggudstjänster på långfredagen var vanligt tidigare. Efter ett par tre års uppehåll var de nu dags igen och för första gången medverkade även Svenska Kyrkan.
Att evenemanget är uppskattat framgick inte minst av att folk satt ända ute i den fullsatta bygdegårdens korridor.


Text och foto: Bevan Berthelsen

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com