2006-03-08

 

Årsmöte i byastugan

I styrelsen för Gripenberg-Ådala Byalag ingår från vänster bakre raden: Inger Sätervik, Kristina Gustavsson, Åke Johansson, Bodil Adolfsson och Kerstin Lindsten.
I främre raden: Agneta Bremer, Barbro Gunnarsson, Magnus Aronsson och Anders Davidsson.

Ådala Byalag har funnits till sedan 1963 och Gripenbergs Kommunalförening bildades redan 1948.
År 2001 slog de båda föreningarna ihop sina påsar och bildade föreningen Gripenberg-Ådala Byalag. Förra veckan höll man årsmöte i den egna stugan.

Själva byastugan fick man redan i början då den flyttades från Hultsjö i Grännatrakten och monterades upp 1965 i Ådala. En stor samlingssal och ett litet kök ryms inom de fyra väggarna. Men det är gott om plats och utöver alla stolar och bord har man också fått tag i gamla kyrkbänkar som står utefter väggarna, täckta med fina nytvättade trasmattor så att man inte får träsmak i ändan.
Föreningen har 72 betalande medlemmar, men det räcker att varje hushåll betalar femtio kronor så är alla i familjen medlemmar. Det verkliga medlemsantalet är därför över hundra.

Tog över tennisplanen
Under 2005 har man haft en ganska omfattande verksamhet som spänner sig från att granen dansades ut i januari följt av en bildvisningskväll med Sten Jaginder och en tipspromenad i april. Det har varit metarfest vid Svartån, en allsångskväll med Key Forkelid som också berättade vitsar.
23 juni samlades många och färdigställde ”den vackraste midsommarstång som någonsin gjorts” och dan efter firades midsommar till både små och storas förnöjelse.
Ett stort projekt var att föreningen under året övertog tennisplanen i Gripenberg från tennisföreningen. I maj rustade man upp anläggningen och under sommaren ordnade föreningen med tennisskola. 14 killar var med under två veckor och tränade tennis.
Man ordnade också så att det hela sommaren gick att hyra planen genom att köpa en bong och låna nyckeln i bensinmacken.

Ett bra förslag
Ordföranden Stefan Thörn öppnade årsmötet med att hälsa de 20 närvarande välkomna. Han berättade att han ville avgå eftersom han varit föreningens ordförande i hela tio år. Även sekreteraren Malin Gustafsson var inne på samma tankegångar.
Valberedningens talesman Åke Johansson kunde bara konstatera att man inte lyckats få fram vare sig ny ordförande eller sekreterare. Däremot fanns fyra, inklusive han själv, som villigt ställde upp som ordinarie styrelseledamöter samt flera ersättare, eller suppleanter, som det hette förr.
Åke Johansson kom därför med det eleganta yrkandet att alla skulle väljas in och att de fyra ordinarie ledamöterna vid sitt kommande konstituerande möte skulle skaka fram en ordförande och en sekreterare bland sig själva. Ett bra förslag – och så fick det bli.
Bland besluten fanns även att föreningen även i år ställer upp och arrangerar två veckors Sommarkul på tennisplanen i Gripenberg.


Text och foto: Bevan Berthelsen

 

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com