2006-08-09

 

Amerikaner sökte sina rötter i Lommaryd

Under lördagsförmiddagen anlände 18 amerikaner till Lommaryds kyrkogård. Sex av dem kunde få uppgifter om sitt släktskap med knekt och rusthållarsläkten Kroon.

 

Under lördagsförmiddagen (06-08-05) besökte 18 amerikanska medborgare Lommaryds kyrkogård.
Sex av dem sökte sina rötter i släkten Kroon från Lommaryd. Besökarna kom från Texas, Kalifornien och Connecticut.

Arrangör och reseledare var Charlen Hansson Jordan från Texas, som även fungerade som tolk för de övriga. Ett halvdussin landskap i Sverige ingår i resan. Som medhjälpare hade hon Ann-Britt Carlsson från Barkeryd.

Ann Johannesson berättade om sina driftiga förfäder i släkten Kroon och visade Johannessons gravsten där hennes farmor och farfar kom från släkten Kroon.

Lommarydssläkten Kroon
Ann Johannesson, som tagit fram en hel del bakgrundsfakta, tog emot de långväga besökarna på Lommaryds kyrkogård.
Hon berättade om sina driftiga förfäder i släkten Kroon och visade Johannessons gravsten där hennes farmor och farfar kom från släkten Kroon.
Av de 18 besökarna hade sex av dem släktskap med denna knekt och rusthållarsläkt från Karl den IX: s tid på 1600-talet.

Verner Johansson tog kontakter redan på 1950-talet
Ann Johannesson är också kusin med Tranås-Postens dåvarande platsredaktör i Hullaryd, Verner Johansson. Han tog redan i början av 1950-talet kontakt med ättlingar till utvandrade medlemmar av släkten. Ann visade brevkopior från denna korrespondens.
Verner började skriva för TP när han blev pensionär och han avled 93 år gammal 1999.
Ann Johannesson och Kerstin Davidsson med sina två barn på Restads säteri är de som återstår av släkten.

Arrangör och reseledare var Charlen Hansson Jordan från Texas, som även fungerade som tolk för de övriga. Här med sin väninna och medhjälpare Ann-Britt Carlsson från Barkeryd.

Lockade 700 emigranter från Barkeryd
Ann-Britt Carlsson från Barkeryd berättade om Sven Magnus Svensson, som var den förste som utvandrade därifrån.
Efter skickliga jordförvärv hade han skapat en farm, utanför Austin i Texas, som var större än landskapet Blekinge och behövde massor av arbetskraft.
Han tänkte då på sina vänner och arbetsamma smålänningar och satte igång att värva över folk genom att betala deras amerikabiljetter över Atlanten. Villkoret var bara att de arbetade ett år på hans farm. Resultatet blev att han tömde Barkeryd på hela 700 duktiga människor.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.comIN ENGLISH