2006-03-01

 

Vocal Voices på Aneby Civilförsvarsförenings årsmöte

 

Aneby Civilförsvarsförening höll i torsdags årsmöte i Konserthuset. Åke Johansson från Tranås, kompanichef för Aneby- Norra Vedbo hemvärnskompani och kvartermästare Kent Ekvall från Aneby visade bilder och berättade om insatserna vid de senaste naturkatastroferna.
Vocal Voices med tio välsjungande ungdomar under ledning av Mia Jönsson underhöll.

Civilförsvarsföreningen i Aneby har 76 medlemmar och av verksamhetsberättelsen framgår att man deltog aktivt i arbetet efter stormen Gudrun när stora delar av kommunen var utan el. Föreningsmedlemmarna bemannade då värmestugor i Aneby och Frinnaryd för att människor skulle kunna duscha och laga mat under tiden som elavbrotten pågick.
Föreningen har också informerat allmänheten om elberedskap och resursgrupper. Utåtriktade inslag har genomförts på Anebydagen och under julskyltningsdagen.
Vid årsmötet omvaldes Bevan Berthelsen som ordförande och Tommy Gustafsson som kassör. Bengt Widén och Sven-Åke Thorstensson omvaldes också medan Angelica Lundqvist invaldes som ny i styrelsen. Utöver dessa kvarstår Lena Målqvist som sekreterare, Sven-Yngve Samuelsson och Sven-Olof Åkesson.

 

 

Vocal Voices med tio välsjungande ungdomar, under ledning av Mia Jönsson, underhöll med en rad sköna nostalgiska låtar från 1950-talet vid årsmötet. På bilderna här bredvid ses ett par olika konstellationer i sång- och musikgruppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com