2006-09-20

 

Vem skrev och gav ut Sommaskeppet?

Ett klipp ur tidningen Sommaskeppet som gavs ut i Tranås 1956

Är det någon av Tranås-Postens läsare som vet något om den här lilla tolvsidiga tidningen ”Sommaskeppet”?
Den trycktes år 1956 på Tranås Typografiska Anstalt, men vilka var utgivarna?

På sidan 9 finns t.ex. Öjdemarks ungdomsorkester med fr.v. Göran Larsson, Lasse Grehn, Björn Öjdemark, Håkan Ahlstrand, Manne Wickström och Sven Ohlsson.

Det är gubbarna i Tisdagsakademin som har fått lånat ett ganska slitet och reparerat exemplar av ”Sommaskeppet” för att försöka utröna dess ursprung.
Har någon ett bättre exemplar vill de gärna låna det för skanning och fotografering så att det kan bevaras till eftervärlden.


Bevan Berthelsen


Läs fortsättningen:

Utgivarna av Sommaskeppet nu kända


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com