2006-10-25

 

Uppallat flyttblock återupptäckt i Sunhultsbrunn

Bo Westling och Bengt Sunbring vid det stora uppallade flyttblocket, som består av ungefär 16 kubikmeter grågranit och väger omkring 40 ton och som ligger väl gömt mellan träden.

 

Med 85-årige Bengt Sunbring som vägvisare återupptäcktes förra veckan ett ca 40 tons uppallat flyttblock beläget mellan väg 32 och Gamla Kungsvägen en kilometer söder om Sunhultsbrunn. Bo Westling, expert på sådana här flyttblock, fanns med vid själva undersökningen, som utmynnade i att det måste ha placerats dit av människor för mycket länge sedan.

Flyttblocket, som består av ungefär 16 kubikmeter röd grov granit och väger omkring 40 ton. Det ligger väl gömt mellan träden på Lars Hermanssons skogsmark och har fallit i glömska, men kallades för länge sedan ”Store Sten”. Inom Frinnaryds Hembygdsförening har man sedan en tid diskuterat ifall det skulle kunna bli en lokal turistattraktion och om man skulle snitsla en gångväg till detta uppallade flyttblock.

Bo Westling tar här ut det exakta läget med en satellitstyrd GPS-koordinator.

Alla kriterier stämde
Väl på plats kunde Bo Westling konstatera, med hjälp av pekare (en sorts slagruta), att det uppallade flyttblocket låg på ett så kallat Currykryss och att flera Hartmankryss fanns där. Dessutom på en vattenåder, som alla upplagda flyttblock.
Med pekarna tog han ut kraftlinjernas riktningar och avstämde dessa med en kompass. Det exakta läget togs ut med en satellitstyrd GPS-koordinator som visade 6422513/1447077 i rikets nät av x- och y-koordinatorer. Det stämde väl med kartan och de sista siffrorna visar avvikelser i meter.

Kvartsen skapar energilinjerna
Graniten innehåller kvarts och får genom sin uppallning en så liten anliggningsyta som möjligt mot det hårda underlaget. Härvid koncentreras trycket. Som en följd av detta uppstår en piezoelektrisk effekt i de kvartskristaller, som till ca 30 procent finns i den grova granit, som är den bergart som stenblocken huvudsakligen består av och detta skapar kraftlinjerna. Att våra förfäder skulle ha fysikaliska kunskaper om elektriska spänningar är inte troligt. Men att de däremot kände till verkningarna av de uppbyggda megalitsystemen kan det inte råda något tvivel om.

Inget slut på kraftlinjerna
Dom här kraftlinjerna går i raka stråk ungefär några decimeter över markytan och efter några hundra meter finns flera uppallade stenar med jämna mellanrum. Oftast är de enklare och mycket mindre i halvmetershöjd, berättar Bo Westling.
– Dessa förstärker kraftlinjen och fungerar ungefär som elektriska reläer så att kraftlinjen förlängs hela tiden. Hittills har jag aldrig hittat slutet på en sådan här kraftlinje.


Älgjägarna känner inte till dessa energilinjer
De uppallade stenblocken skapar energilinjer som utstrålar åt fyra riktade håll. Dessa förstärks av energin från korspunkter i de två rutnät (Curry respektive Hartmann), som omger vår planet. Det har visat sig att villebråd följer dessa linjer och förr grävde man fångstgropar under linjerna eller stod på pass för att lägga ned villebråd.
Ofta träffar man på älgjägarnas skjutpass och älgtorn på eller invid ett uppallat stenblock.
Även om man idag inte känner till de riktade energilinjerna vet man av gammal vana att här ska man stå på pass eftersom det är här förbi som djuren passerar!

Ofta träffar man på älgjägarnas skjutpass och älgtorn på eller invid ett uppallat stenblock.
Även om man idag inte känner till de riktade energilinjerna vet man av gammal vana att här ska man stå på pass eftersom det är här förbi som djuren passerar. (Teckning: Bo Westling)

Just nu jobbar Bo Westling med ett projekt att kartlägga alla uppallade stenar i Bälaryds socken.
Han berättar också att aboriginerna i Australien använde dessa kraftlinjer för att hitta och orientera sig ute i naturen. Då kommer vi in på Bo Westlings trumfkort: Det fanns ingen inlandsis i Australien, som placerade ut dessa uppallade flyttblock. Inte heller i Afrika där det finns likadana. Den som vill veta mera kan läsa boken ”De flyttade flyttblocken”, som han gav ut1995.


Text och foto: Bevan Berthelsen


Han har siktet inställt på uppallade stenar

Tranåsbon Bo Westling har de senaste 20 åren ägnat stort intresse för de märkliga klippblocken som finns i hela Sverige. han har kartlagt de unika stenarna och titulerar sig (till viss del på kul) för Geoarkeologisk Megaliturforkare. Mega står för stor och lit är är lika med sten. Under hösten har Bo Westling upptäckt nya klippblock och därmed utvidgat sitt omfattande register.

En ny som fått namnet Gunnarstenen. Bo Westling är här framme på bergstoppen efter en längre vandring och klättring i ännu så länge svårtillgänglig terräng. (Foto: Gunnar Lundquist)

Gunnarstenen kan bli nytt turistmål

En ny trollsten…
När Bo Westling flyttade till Tranås väckte hans intresse för de märkliga klippblocken med uppallade stenar, som finns på flera ställen runt om i Sommenbygden.

Han har skrivit en bok i ämnet och hållit föredrag och haft flera utställningar.
Ju mer Bo Westling lärt ut om sina teorier desto fler anhängare har han fått.
En av dem är naturfotografen Gunnar Lundquist som gjorde Westling uppmärksam på en ”trollsten” i Malexandertrakten.
Bo Westling följer nu en linje från den så kallade Spikstenen i Södermanland i sydvästlig riktning. Han har kartlagt flera stenar och fornminnen i en rak linje ända ner till trakterna runt Värnamo.
Stenen i Malexander är ett av de nya fynden på denna sträcka.
Den ligger en bit ifrån Sommarhagens Restaurang i Malexander, mellan Svartgölen och Svarten.
- Terrängen var lite otillgänglig, och vi fick klättra ett bra stycke för att ta oss upp till stenen, berättar Gunnar Lundquist, som var mer än imponerad av 77-årige Westlings spänst.
Bo Westling är en van naturmänniska och har många gånger lett turer för allmänheten.
Tillsammans med Gunnar Lundquist har han nu för avsikt att namnge de olika stenarna.
Det nya fyndet i Malexandertrakten går under arbetsnamnet Gunnarstenen.
- Jag tror att de här stenarna kan bli en turistattraktion, säger Gunnar Lundquist.
Vi som är uppväxta i tranåsområdet känner till Trollstenens dragningskraft bortom Sjöbergs undergång vid Skoboviken. Dit förlades flera utflykter, inte minst under åren i grundskolan.

JAN JUSTEGÅRD

Närmast på programmet har Bo Westling ett föredrag i Stockholm den 29 november. Räkna med att han före dess tar mer än en tur ut i skog och mark. (Foto: Gunnar Lundquist)


FAKTA BO WESTLING
Ålder: 77 år
Född: I Stockholm, flyttade till Småland och Nässjö 1973. Sedan 20 år tillbaka är Tranås bostadsort.
Familj: Änkeman, tre barn och fyra barnbarn.
Intressen: Förutom klippstenar även fotografering.
Läser: Facklitteratur.
Tittar på tv: Naturprogram och nyheter.
Lyssnar på radio: Ytterst sällan faktiskt, hör på en del nyheter men anser mig inte ha tid för mer.
Favoritmat: Husmanskost.


Läs mer om Bo Westling 2004-11-17 De flyttade flyttblocken

I januari 2008 startade Bo Westlings hemsida UPPLAGDA STENBLOCK


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på frinnaryd.com