2006-11-15

 

Syföreningsauktion i Frinnaryd

 

Lasse Göransson klubbade ut en rad mycket fina alster förfärdigade av syföreningens damer. Till detta kom hembakat bröd, ostkakor och en mängd skänkta saker.

I en närmast fullsatt Frinnaryds församlingshem höll under lördagskvällen (06-11-11) Frinnaryds kyrkliga syförening auktion.

Lasse Göransson klubbade ut en rad mycket fina alster förfärdigade av föreningens damer. Till detta kom hembakat bröd, ostkakor och en mängd skänkta saker.
Ungefär 70 personer fikade, hade trevligt och bjöd bra och det hela gav 15 510 kronor. Pengarna ska fördelas till behjärtansvärda ändamål även utanför Svenska kyrkans verksamhetsområde.
Innan syföreningsauktionen samlades alla i Frinnaryds kyrka för helgmålsringning och helgmålsbön av Ingemar Gustavsson. Kyrkobrödernas sångkör sjöng då också tre sånger.
På söndag arrangerar Kyrkobröderna en sångkväll i Frinnaryds kyrka.

Text och foto: Bevan Berthelsen

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com