2006-11-15

 

Storseans i Folkets Hus

 

Pehr Trollsveden, ett av landets mer kända medier, gästade Livsfilosoferna i söndags.

Många hade sökt sig till den f.d. biograflokalen i Folkets Hus där Livsfilosoferna på söndagseftermiddagen arrangerade en storseans.


Pehr Trollsveden, ett av landets mer kända medier, balanserade mellan framtid, nutid och händelser tillbaka i tiden.
Seanser idag är inte lika högtidliga och omgärdade av mystik som förr. Pehr Trollsveden behöver inte sätta sig i trans åtskilliga minuter, som en del andra medier.
Nej det är raka rör till andevärlden eller de okända dimensioner han så lätt kommer i kontakt med.
Efter en kort presentation av sig själv talar han om hur han kommer att arbeta genom att gå runt och lägga handen på några av åhörarnas skuldror.
– Det är inte farligt på något vis. Vi ska inte tvinga fram några andar. De kommer om de kommer.
– Jag överlämnar mig till andevärlden och sedan jobbar jag på, säger han.


Pehr går runt bland de många åhörarna och lägger handen på en kvinnas axel:
– Jag ser en äldre kvinna över 70. Hon är 76 år.
Därefter beskriver han hennes utseende, klädsel, livsmiljö, intressen och dödsorsak.
I en del fall kan han även namnge personer. Pehr går till nästa åhörare:
– Äldre man med käpp… Väldigt sliten…
Även nutid och framtiden kommer in. Flera får besked om sina kärleksrelationer. En får veta att hon kommer att börja studera och får beskedet att ”studierna kommer du inte undan”


Mormors syster dök upp
Jag kan inte relatera fler detaljer i Tranås-Posten med hänsyn till de inblandade. Men det märkliga inträffade:
Efter att Pehr Trollsveden avverkat ett halvdussin åhörare kände jag själv hans hand på min egen skuldra:
– Här var det mycket intressant. Jag ser en kvinna som bakar ofta. Jag ser vaniljstänger. Hon har ett särskilt förhållande till sin syster…
Pehr beskrev utseende och detaljer på kvinnan och kom sedan in på nutid.
– Jag ser att du har en hel del gamla skrifter och papper omkring dig… Jag ser många gamla tidningslägg och många vänner som stöttar dig.
Den här kvinnan, som dök upp under seansen, är min mormors syster. Hon drev bageri i hörnet Ågatan – Falkgatan vid förra sekelskiftet. Huset fick senare namnet Ölstugan.
Det särskilda förhållandet till sin syster (min mormor) bestod i att systern var ensamstående och fick lämna sitt barn, min mor Greta Berthelsen, till henne för omvårdnad. Själv fick hon arbete på Ombergs Turisthotell som väverska.
Att jag just nu är omgärdad av gamla papper och tidningslägg har också sin förklaring: Två ABF-cirklar i PRO och gubbarna i Tisdagsakademin jobbar nu med att kartlägga alla tranåsbutiker som fanns mellan åren 1930 till 1970 och här finns det över 20 vänner som stöttar.
Detta kan teoretiskt förklaras med att Pehr Trollsveden telepatiskt läste av mitt sinne. Men att mormors syster dök upp i gamla Centrumbiografen – det kan jag inte smälta!

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com