2006-10-04

 

Lördagen – stor arbetsdag för frinnarydsbor

Vid barnens nyanlagda cykelbanor vid skolan togs gruset bort och ersattes med grönt gräs.

 

I lördags (06-09-30) var det åter dags för en stor arbetsdag i Frinnaryd. Den här gången ställde drygt sextio personer upp för att jobba gratis mellan klockan 08 till 16.
Bland de ideellt arbetande frinnarydsborna var åsikterna att det kändes fint att få träffa varandra samtidigt som man själv gjorde något bra för Frinnaryd.

Arbetsdagen inrymde bland annat stora uppsnyggningsarbeten i centrum, nyanläggning av gräsmattor i anslutning till barnens cykelbanor vid skolan och staket omkring en utjämningsdamm vid Grillplatsen nere vid Svartån.
Här har också lagts ut 20 meter bryggor för besökare med båt. Den nya åpromenaden och bryggorna har betalats av Naturvårdverket. Frinnaryd har också, i samband med upprustningen, blivit en omtyckt startplats för kanotpaddlare.

EU-pengar till olika projekt
Förmiddagsfikat klockan tio blev en hel timma långt eftersom man då diskuterade bland annat skolan, utvecklingen av bygden, samverkan mellan föreningarna och företagsutveckling. Här kom skolan in som den mest angelägna frågan.
Lars Engdahl kunde meddela att samhällsföreningen sökt ett EU-projekt som vi valt att kalla för ”Frinnaryd i Framtiden”.
– Detta var som vi kunde uppfatta en önskan från er Frinnarydsbor i samband med att vi hade skolmötet i våras. Vi har nu fått detta beviljat med 30 000 kronor och nu har således arbetet med att ta fram ett projekt börjat.
– Mer pengar kan sökas och vi skulle kanske kunna få flera miljoner, förutsatt att några frinnarydsbor engagerar sig och tar tag i de här frågorna i en särskild arbetsgrupp, sade samhällsföreningens ordförande Lars Engdahl.
Gina Burenby förtydligade att flera måste hjälpa till i samhällsföreningen så att de få, som nu planerar för Frinnaryds framtid, inte bränner ut sig. Nya måste in som brinner för våra idéer!
Det behövs också någon som ansvarar för att allt sköts ordentligt mellan de stora arbetsdagarna vår och höst. En sorts vaktmästare eller arbetsledare menade några. En avlönad deltidstjänst tyckte andra.
Här kom även förslag att samhällsföreningen skulle försöka få tag någon sorts ”fixarperson”, som kunde hjälpa äldre och sjuka, att mot betalning ordna till exempel fönsterputsning, byta glödlampor i takarmaturer, gräsklippning eller snöskottning.

Skolan viktigaste diskussionsämnet
Hösten 2007 finns bara förskolan kvar i Frinnaryd och många ville veta vad man kunde göra för att förhindra detta.
Många uppretade föräldrar kom till tals och en tyckte det var sinnessjukt att lägga ner skolan i Frinnaryd och bygga ut skolan i Sunhult. Barnen ska köras till Sunhultsskolan och därifrån vidare till Aneby för bland annat slöjdlektionerna. Frinnarydsskolan har ju redan slöjdsal och ett riktigt kök.
Skolan i Askeryd vågade politikerna inte lägga ner eftersom eleverna där skulle föredra att gå i skola i Eksjö, berättade en annan.
Återstår att se om några kan ta tag i problemet och få igång en friskola i Frinnaryd?

Malin Skrubbe underhöll
Klockan 19 till 24 arrangerades After work – en pubafton med öl, läsk och tilltugg i bygdegården och med omtyckta Malin Skrubbe som kvällens underhållare. Och nog blev det underhållning alltid. Hon behärskade allt från Taube till rock och kunde även förnöja publiken med de senaste hitlåtarna.

Text och foto: Bevan Berthelsen

Mayvor Blom och Ingegerd Nilsson fyllde kylskåpen så att hyllorna bågnade inför kvällens pubafton.

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com