2006-05-03

 

Stiftelsen Aneby Bostäder vill sälja ut i Frinnaryd och Sunhult

 

Den allmännyttiga bostadsstiftelsen Aneby Bostäder vill sälja tre fastigheter i Frinnaryd och en i Sunhult.
Berörda hyresgäster fick beskedet i brev den 27 mars och hade då 12 dagar på sig att yttra sig.

Enligt stiftelsens VD Ove Rangardt, som vägrar ställa upp på bild, beror försäljningen på problem att hyra ut och att driva verksamheten effektivt.
Aneby Bostäder är en stiftelse och för att få sälja av från sitt fastighetsbestånd måste man enligt lag ha tillåtelse av Länsstyrelsen.
Enligt samma lag ska hyresgästerna beredas tillfälle att yttra sig om den planerade försäljningen. Eventuella yttranden ska bifogas ansökan till Länsstyrelsen. Vid utgången av yttrandetiden den 7 april hade bara en av hyresgästerna hört av sig.
Hyresgästen protesterar mot försäljningen och menar att svårigheterna att hyra ut en del lägenheter i de berörda husen beror på stiftelsens dåliga skötsel av fastigheterna.
Den dåliga skötseln verifieras av andra, som TP talat med, och beror bland annat på att man inte skottat snö under hela vintern på fastigheten Järnkällegatan 10 i Sunhult. I Frinnaryd har stiftelsen skottat ett par gånger men hyresgästerna har själva fått sanda för att inte halka och falla. I Frinnaryd gäller det de tre fasigheterna på Vagngatan 4, 6 och 7.

Det kan bara bli bättre
Många är oroliga för vem som kan komma att köpa fastigheterna och hur det framtida underhållet och skötseln kommer att bli.
Med tanke på den nuvarande misskötseln kan det bara bli bättre. En köpare, som nu besiktigat fastigheterna, har en klar förankring i bygden och det borgar för en positiv utveckling.
Nu återstår bara Länsstyrelsens godkännande och en överenskommelse om priset för fastighetsbeståndet.


Bevan Berthelsen

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com